Jak to vidíme my

Realizace výstavy: 2. dubna až 15. května 2009
Autoři vystavených děl: Zlata Zumrová, Božena Přikrylová
Koncepce výstavy: Ilja Rajdová, Karolína Stehlíková

Společná výstavu děl slabozraké malířky Zlaty Zumrové a nevidomé sochařky Boženy Přikrylové představuje průřez z tvorby obou autorek. Zlata Zumrová a Božena Přikrylová společně nevystavují poprvé. S Masarykovou univerzitou je navíc pojí skutečnost, že zde shodou okolností obě navštěvují kurzy celoživotního vzdělávání, které jsou určené zrakově postižené veřejnosti. K výstavě byl vydán katalog v černotiskové a brailleské verzi.

Katalog výstavy
Úvodní panel
Tisková zpráva
Pozvánka