Podcast

Teireziáškovy perličky

“Teireziáškovy perličky” je série podcastů, které připravuje Středisko Teiresiás.

ikona podcast Teiresiás

První edice se věnuje studiu a mobilitním výjezdům studentů se specifickými nároky. Epizod se účastní studenti se specifickými nároky, kteří úspěšně vycestovali nebo výjezd plánují, odborníci, kteří servis pro osoby s postižením zajišťují, a další hosté.

Podcast vznikl proto, aby 

  • motivoval studenty se specifickými potřebami k výjezdu a účasti na internacionalizačních aktivitách,
  • šířil povědomí o potřebách vyjíždějících a přijíždějících studentů a službách a úpravách, které mohou vést k zpřístupnění jejich studií,
  • otevíral diskuzi o přístupnosti vzdělávacích aktivit.

Podcast vzniká primárně v českém a slovenském jazyce, ale obsahuje také anglicky mluvené epizody. Každá epizoda disponuje redakčně upraveným přepisem zvukového záznamu. 

S náměty a dotazy se můžete obracet na adresu mobility@teiresias.muni.cz.
 


Přístup k podcastu

 Spotify, Google a Apple Podcast
ikona Spotifyikona pro G podcastikona pro Apple podcast
 


Podcast bez bariér

upoutávka na podcast

Podcast Bez bariér popularizuje tematiku webové přístupnosti a posluchačům nabízí důvěryhodný zdroj informací o tomto oboru. Autory a moderátory jsou Radek Pavlíček a Ondřej Pohl – oba jsou držiteli nejvyšší možné certifikace v tomto oboru – International Association of Accessibility Professionals: IAAP Certified Professional in Web Accessibility (CPWA).

Podcast je připravován s ohledem na maximální míru přístupnosti – ke každé epizodě je proto k dispozici i textový přepis a audiovizuální podoba na YouTube je opatřena titulky.

Podcast Bez bariér vzniká s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, společnosti ACTUM Digital a jako jeden z výstupů projektu Théseus Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity. 

Podcast získal v roce 2023 od Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením 1. cenu v rozhlasové kategorii za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.