Aktuální informace o nadcházejícím ročníku

Dvacátý třetí ročník Mezinárodní letní školy pro zrakově postižené studenty ve věku od 16 do 21 let proběhne jako jeden desetidenní turnus od 23. července do 1. srpna 2017 v prostorách Katolické univerzity v belgické Lovani.

Program

Program se skládá z prakticky vedených seminářů a volnočasových aktivit. Účast na aktivitách umožní účastníkům rozšířit si znalosti práce s počítačem a rozvíjet komunikační a sociální dovednosti v mezinárodním a multikulturním prostředí.

Na základě svých potřeb a předchozích znalostí si účastníci budou moci vybrat z nabídky více než 20 workshopů, které jsou zaměřeny na

  • nejnovější trendy v ICT a asistivních technologiích
  • sociální a prezentační dovednosti
  • ICT a asistivní technologie podporující mobilitu
  • dovednosti potřebné k zahájení studia na univerzitě
  • dovednosti potřebné k uplatnění na trhu práce
  • Podrobnější informace o programu budou doplněny v průběhu května, momentálně není ještě znám počet a skladba workshopů pro letošní ročník.

Účastnický poplatek

Obecný poplatek za účast na ICC, zahrnující ubytování, stravu, semináře vedené odborníky, volnočasový program včetně jednodenního výletu a asistenční služby, činí maximálně 400 €. Poplatek nezahrnuje náklady na dopravu na místo a z místa konání ICC.
Středisko Teiresiás se z pozice národního koordinátora za Českou republiku snaží zajistit prostředky, které by celkové individuální náklady na účast snížily.

Poplatek za účast na ICC 2017 je pro české účastníky stanoven na 7 000 Kč.

Obecné informace o ICC najdete na stránce Základní informace.

Přihláška

Zájemce o účast prosíme, aby se hlásili telefonicky na čísle 739 348 346 nebo e-mailem na icc@teiresias.muni.cz.