Vývojové aktivity

BlindMoose

Nástroj pro nevidomé určený pro práci s textem obsahujícím matematické značky. Jedná se o nadstavbu MS Wordu. Umožňuje zapisovat, editovat a dále zpracovávat text s matematickou symbolikou a číst jej buďto vizuálně, nebo pomocí hmatového brailleského displeje.

Číst dál

Braille Universal Format

Sada nástrojů v jazyce VBA pro MS Word, určených k převodu textu do Braille Universal Format (BUF) a tisku v bodovém písmu s černým podtiskem.

Číst dál

DysTest

Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium.

Číst dál

Hapticke.mapy.cz

Webová aplikace umožňující automatické generování kartografických podkladů vhodných pro výrobu hmatových map pro nevidomé.

Číst dál

Hybridní kniha

Vyspělý dokumentový formát usnadňující lidem se smyslovým postižením přijímání informací, a to prostřednictvím multimediálních publikací.

Číst dál

DALETH – Knihovní brána pro zrakově postižené

Webové rozhraní umožňující z jednoho místa prohlížet různorodé katalogy zapojených partnerských knihoven.

Číst dál

Matematika pro nevidomé

Informace o nástrojích, jež umožňují nevidomému efektivní a korektní zápis matematických a jiných symbolických textů, např. BlindMoose 2 (BM2), Lambda, Chatty Infty apod.

Číst dál

Orientační a informační systémy pro nevidomé

Dlouhodobě se zabýváme hmatově přístupným interiérovým značením, stejně tak přípravou interiérových hmatových plánků; nedílnou součástí našich aktivit je i vývoj technického řešení pro automatizované zpracování mapových podkladů při přípravě městských hmatových orientačních map.

Číst dál

Polygraf

Aplikace pro zpřístupnění přednášek prostřednictvím vizualizace synchronního přepisu mluveného slova a pro zobrazování prezentací na příručním displeji s možností titulkování.

Číst dál

Polygraf Online (dříve CoUnSiL)

Videokonferenční systém online, který bere zvláštní zřetel na komunikaci ve znakovém jazyce a na přepis mluveného slova.

Číst dál

Virtuální průvodce budovami MU pro pohybově postižené

Nedílnou součástí zpřístupňování studia na Masarykově univerzitě studentům s postižením je nejen postupné odstraňování fyzických či virtuálních bariér, ale také vytváření nástrojů, s jejichž pomocí je možné se ve stávajícím prostředí efektivně orientovat a bezbariérově je využívat.

Číst dál

Výkladový slovník českého znakového jazyka a českého jazyka online

Dictio – webová platforma pro prezentování slovní zásoby jazyků znakových (vizuálně-motorických) i mluvených.

Číst dál