BlindMoose

Úvod

BlindMoose 2 (BM2) je nástroj pro nevidomé určený pro práci s textem obsahujícím matematické značky. Jedná se o nadstavbu MS Wordu. Umožňuje zapisovat, editovat a dále zpracovávat text s matematickou symbolikou a číst jej buďto vizuálně, nebo pomocí hmatového brailleského displeje.

Matematika se zapisuje lineárně podle brailleské šestibodové normy, pouze velká písmena a číslice se zobrazují osmibodově. Vizuálně se značky zobrazují v podobě co nejbližší tradičnímu matematickému zápisu. Navíc se přidávají symboly, které nahrazují prostorovou strukturu vzorce (např. horní index je znázorněn šipkou nahoru). Brailleské prefixy jsou zobrazeny jako černé obdélníčky s vizuálním symbolem prefixu.

Minimální systémové požadavky

 • Operační systém Windows 98 nebo vyšší
 • Microsoft Word 97 nebo vyšší
 • Brailleský řádek a screenreader

Instalace

Pro správnou instalaci v systému Windows XP je třeba být přihlášen s právy správce. Po úspěšném průběhu instalace je třeba vrátit se do uživatelského účtu, ve kterém má být BlindMoose používán, a spustit příkaz Nastavení ve složce BlindMoose 2 z nabídky Start. Zde vyberte, zda má být šablona BlindMoose trvale k dispozici, nebo zda ji chcete před každým použitím ručně zavádět. Toto nastavení lze kdykoliv změnit novým spuštěním příkazu Nastavení.

Práce s BlindMoose 2

Pokud je ve Wordu k dispozici šablona BlindMoose 2 a je povoleno používání maker, nachází se v nabídce položka BlindMoose 2, ze které lze vkládat jednotlivé matematické značky, případně spouštět konverzní makra. Pokud chcete vkládat značky klávesovými zkratkami, je třeba nejprve zapnout matematickou klávesnici – buďto z menu, nebo klávesovou zkratkou Alt+q+m (podržíte klávesu levý alt a stisknete nejprve q a pak, aniž byste alt uvolnili, stisknete m). Stejnou klávesovou zkratkou se matematická klávesnice vypne.

Když je zapnutá, je možné vkládat některé matematické značky přes "mrtvou klávesu" paragraf. To jest stisknete nejprve klávesu paragraf a potom klávesu odpovídající značce (tu zjistíte z menu). Pokud značka nemá uvedenou klávesu, nelze ji přes paragraf vložit a musí být vložena z menu.

Ukázky zápisu vzorců v BlindMoose 2 jsou v galerii na konci stránky.

Rozdíly oproti verzi 1

 1. Není potřeba kvůli práci s matematikou přepínat tabulku screenreaderu, BM2 používá standardní tabulku, jen mírně modifikovanou (na pozicích, které se běžně nevyužívají). V případě programu Jaws není třeba modifikovat tabulku vůbec.
 2. Pro správné vizuální zobrazení je třeba nainstalovat sedm nových fontů (v BM1 stačil jeden).
 3. Makra pro sledování klávesnice se nyní příkazem "Zapnout matematickou klávesnici" neregistrují každé zvlášť, ale jsou uložená v šabloně BM2-keyboard.dot, která se připojuje. Zapnutí klávesnice tedy trvá výrazně kratší dobu.
 4. V BM2 se nevkládají prefixy velkých písmen a číslic v šestibodové podobě, ale velká písmena a číslice se zobrazují jedním osmibodovým znakem. Všechno ostatní zůstává striktně v šestibodu. Je to odklon od původní idey zápisu v podobě identické s hmatovým tiskem, ale přináší to řadu výhod (zejména úsporu místa). Je to nejzásadnější koncepční změna a zřejmě ještě vyvolá diskusi.
 5. Značky je možné vkládat stejně jako dosud přes mrtvou klávesu paragraf nebo z menu. Bylo zrušeno přepínání matematického režimu klávesou CapsLock (tato funkce se nesetkala s příznivými ohlasy, ale v případě zájmu je možné ji zas doplnit).
 6. Mazání celé značky nyní BM2 nepodporuje, každý znak víceznakové značky je nutno smazat zvlášť (například pro smazání znaku podmnožina je třeba stisknout klávesu Backspace dvakrát, jednou pro pravý znak a podruhé pro prefix). Funkci mazání značky včetně prefixu lze podle zájmu doplnit.
 7. Prefixy se nyní vizuálně zobrazují malým černým obdélníčkem, aby při čtení zrakem tolik nerušily.
 8. Dokumenty v BM2 lze nyní převést do formátu html a zobrazit v běžném prohlížeči. Pro správné zobrazení je třeba mít modifikovanou tabulku screenreaderu (kromě Jawsu) a pro správné vizuální zobrazení nainstalované fonty – tedy tytéž náležitosti jako pro práci ve Wordu.
 9. Formáty BM2 a BM1 jsou odlišné. Soubory uložené jako BM1 je proto třeba nejprve převést do formátu BM2, aby s nimi bylo možné pracovat. V nabídce BM2 jsou k dispozici nástroje pro konverzi z BM1 do BM2 i obráceně.

Soubory ke stažení

Fotogalerie