Letní školy

Součástí projektu LangSkills jsou dva běhy letních škol pro studenty se sluchovým postižením a učitele. Oba běhy se konají v britském Bristolu a pořádá je organizace Deaf Studies Trust, která má se zajišťováním letních škol bohaté zkušenosti.

Pro většinu studentů se sluchovým postižením je studium cizích jazyků typicky vázáno na školní či univerzitní prostředí. V rámci letních škol proto projekt LangSkills usiluje o to, aby se učení rozšířilo mimo školní lavice a studenti se seznámili se různými způsoby, jakými mohou dál získávat nebo procvičovat cizí jazyky. Týdenní letní škola je koncipována také jako zážitková krátkodobá mobilita, během níž se mohou neslyšící studenti z partnerských zemí setkat a komunikovat s místními slyšícími a neslyšícími lidmi z odlišného kulturního prostředí a vyzkoušet si mezikulturní soužití. V neposlední řadě fungují letní školy jako diskusní fórum zejména v otázkách mobilit a jazykové situace v partnerských zemích.

Paralelně s letní školou pro studenty probíhá letní škola pro vyučující, kteří pracují se studenty se sluchovým postižením. Letní škola pro učitele je určena především slyšícím učitelům, kteří nemusí nutně ovládat svůj místní znakový jazyk. Učitelé tak mohou mít omezený přístup ke komunitě a kultuře neslyšících a nemusí si být vědomi specifik přístupů neslyšících ke studiu a možnostem, jak je zohlednit ve výuce. Obecně je smyslem letní školy pro učitele zprostředkování příležitosti ke sdílení a výměně příkladů dobré praxe.
 


Letní školy

Letní škola pro studenty 2019

7. 7. až 13. 7. 2019
Bristol, Velká Británie

Letní škola pro učitele 2019

8. 7. až 12. 7. 2019   
Bristol, Velká Británie

Letní školy 2020

Bristol, Velká Británie
28. 6. až 4. 7. 2020 (Aktualizace: Akce zrušena v souvislosti s epidemiologickými opatřeními

  • Program letní školy pro studenty (v přípravě)
  • Program letní školy pro učitele (v přípravě)