Letní škola 2019 (pro učitele)

Záměr

Letní škola LangSkills je určena především slyšícím učitelům, kteří nemusí nutně ovládat svůj místní znakový jazyk. Učitelé tak mohou mít omezený přístup ke komunitě a kultuře neslyšících a nemusí si být vědomi specifik přístupů neslyšících ke studiu.

Cíl

  • Být schopen identifikovat rozdíly ve zkušenostech a kultuře neslyšících studentů; zvládnout strategie práce ve výuce studentů s rozdílnými dovednostmi, v tomto případě neslyšícími a nedoslýchavými; vést kurz, ve kterém se (ne)používá mluvená angličtina; dbát na soulad s kulturou a potřebami neslyšících během přípravy na výuku.  
  • Porozumět mezijazyku (tzv. interlanguage) používanému neslyšícími a zvážit zapojení britského znakového jazyka jako mostu k dovednostem v anglickém jazyce.
  • Porozumět postojům neslyšících k výuce jazyků.
  • Pochopit výhody a nevýhody využívání tlumočníků znakového jazyka ve výuce.

Předpoklady

  • Všichni účastníci se podílí na výuce studentů se sluchovým postižením ve své zemi. 
  • Účastníci mohou mít omezené dovednosti v místním znakovém jazyce, ale ovládají anglický jazyk na vysoké úrovni. 
  • Kurz pro učitele se pořádá odděleně od studentské části a v odlišném místě, ačkoliv existují průniky obou bloků (čtvrteční konference a páteční modelové hodiny). 
  • Kurz se uskuteční na Univerzitě v Bristolu a ubytování je zajištěno v hotelu Washington. Místo je zdáleno asi 3 km od konání studentského bloku.
  • Výuka probíhá v anglickém jazyce a vyučující jsou z větší části slyšící. V programu jsou však zařazeny také sekce, které vedou neslyšící lektoři v BSL. Tlumočení do angličtiny je v takových případech zajištěno. 
  • Obsah předmětu je zaměřen na výuku angličtiny na úrovni B12 / B2 s předpokladem, že studenti budou cestovat a studovat v jiné zemi.

Koncepce letní školy

Podstatou letní školy pro učitele je především sdílení. Nejedná se o instantní program, který je pevně daný a uplatnitelný ve všech situacích. Všichni se zde mají vzájemně vzdělávat, bavit se o situacích a omezeních, kterým čelí ve výuce, a dozvídat se o myšlenkách a předpokladech, které zastávají jednotliví účastníci.

Program

Všichni potvrzení účastníci obdrží obecné informace o letní škole a program semináře. 

Pondělí 

15.00–17.30: Uvítání, představení účastníků, cílů kurzu a časového plánu 

Úterý

09.00–13.00: Deaf studies, komunita neslyšících, kultura neslyšících, znakový jazyk – zásady, kterými se řídí náš přístup k neslyšícím studentům a jejich jazykovému rozvoji
14.00–17.00:  Prezentace jednotlivých účastníků, jejich práce a přístupů k výuce, zhodnocení toho, co chceme během letní školy pokrýt

Středa

09.00–13.00: Sdílení materiálů (včetně projektového výstupu O2), rozdílné přístupy, online učení (včetně projektového výstupu O3), zkušenost se sdílenou výukou, otázka zapojení britského znakového jazyka formou online kurzu (projektový výstup O4)
14.00–17.00: Zkušenosti, kompetence a postoje neslyšících ke gramotnosti (příspěvek od neslyšících pedagogických pracovníků)

Čtvrtek 

09.00–13.00: Minikonference - studenti přednáší svoje projevy v angličtině nebo BSL. Cílem je, aby kromě BSL zapojili také podpůrné materiály v angličtině
14.00–17.00: Odpolední část konference – tlumočení je zajištěno. Očekává se, že si účastníci budou dělat poznámky a aktivně klást přednášejícím dotazy.

Pátek: 

09.00–13.00: Modelové lekce vedené učiteli z partnerských institucí – učitelé získají zpětnou vazbu od neslyšících studentů a vyučujících
14.00: Diskuze, observace, dotazy 
16.00: Zakončení letní školy