Projektové aktivity

Po přípravě, spočívající v důkladném seznámení s dostupnými dokumenty a videokonferencích, bude mít skupina složená se slyšících i neslyšících odborných pracovníků (v doprovodu tlumočníků) příležitost navštívit Oddělení výukových materiálů a technologií organizace Statped v Heimdalu, kde vznikají různé typy kvalitních výukových materiálů v norském znakovém jazyce.

Čeští uživatelé znakového jazyka využijí tohoto pobytu k představení obdobné produkce Střediska Teiresiás, zejména pak hybridní knihy. Oba týmy následně detailně vyhodnotí stávající dokumenty, jejich formát a technické parametry a na základě toho zahájí diskusi o metodologických zásadách pro jejich vytváření.

Po skončení pobytu v Heimdalu proběhne další výměna dokumentů a videokonference s cílem formulovat závěry týkající se dostupnosti a využitelnosti zmiňovaných pomůcek. Tato diskuse bude završena návštěvou skupiny slyšících i neslyšících odborníků (včetně tlumočníka) z Norska ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity. Výsledkem této druhé návštěvy, jejíž součástí bude i celostátní, resp. mezinárodní setkání komunity neslyšících z České republiky a sousedních zemí, bude formulace metodiky pro digitální publikování výukových materiálů ve znakových jazycích.

Součástí projektu budou informační aktivity, zahrnující komunikaci – tisková konference, setkání s významnými partnery, spolupracovníky a zástupci médií, zveřejnění informací prostřednictvím tiskových a elektronických médií, překlady a tlumočení zpřístupňující projekt a jeho výsledky všem cílovým skupinám (čeština, angličtina, český znakový jazyk, norský znakový jazyk, simultánní přepis).


 


S podporou grantu z programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP

logo EEA-Grantslogo Norway-Grants

www.eeagrants.org