Osobní asistence

Podstata služby

Osobní asistenci je nabízena v případech omezené možnosti samostatného pohybu nebo v případě ne plně přístupných prostor MU. Veškeré asistence pro aktivity přímo související se studiem či prací na MU jsou poskytovány bezplatně (doprava z místa ubytování do školy a zpět, cesty do knihoven, stravování v menze atp.).

V situacích, které se studiem či prací na MU přímo nesouvisejí (např. asistence při pobytu na koleji, volnočasové aktivity atp.), sice asistence neposkytujeme, ale můžeme pomoci při hledání vhodného asistenta, případně poskytnout kontakty na organizace, které asistenční služby nabízejí.
 


Komu se služba nabízí

  • studentům a zaměstnancům MU s pohybovým postižením

Podmínky poskytování služby

  • V případě požadavků na osobní asistenci je třeba v předstihu o službu požádat. 

Organizace a zajištění služby