Barevné pocity (kresby a malby)

Realizace výstavy: 12. října 2011 – 20. prosince 2011
Autorka vystavených děl: Jaroslava Struhařová
Koncepce výstavy: Ilja Rajdová, Jaroslava Struhařová

Výstava Barevné pocity představuje shrnutí dosavadní tvorby neslyšící autorky Jaroslavy Struhařové. Vystavené malby a kresby jsou vybrány především ze souboru děl, která vznikala u příležitosti různých soutěží, výstav, ale zahrnují také díla, která vznikla jako školní práce během bakalářského studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Cílem výstavy je přiblížit tvorbu autorky jako celek, je zde proto zastoupena většina technik, které autorka používala, a díla jsou vybírána z různých období její tvorby.

Úvodní panel
Tisková zpráva
Pozvánka