Instalace BUF

Instalace a registrace BUF

Systémové požadavky:

 • Operační systém Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
 • Microsoft Word 2003 / 2007 / 2010 / 2013 / 2016
 • hmatová tiskárna Index Everest / BrailleBox / Basic, verze 2 nebo vyšší

Instalace

Instalaci rozšíření BUF zajišťuje instalační program. Pro korektní instalaci je třeba ukončit program Word. Doporučujeme instalovat z účtu s právy správce.

 1. Rozbalte a spusťte instalační program („buf_inst.exe“)
 2. Výběr šablony
  Instalace - výběr šablony
  V dialogovém okně zvolte šablonu DOTM, pokud používáte Word 2010 nebo novější. Pro starší verze Wordu zvolte šablonu DOT. Rozdíl mezi šablonami je pouze ve vzhledu, nikoli ve funkcionalitě - novější verze DOTM vkládá do pásu karet Wordu vlastní karty a ikony nástrojů BUF.
  Volba „Spouštět BUF při startu Wordu“ znamená, že zvolená šablona bude zkopírována mezi šablony, které Word spouští automaticky. Pokud chcete mít BUF trvale k dispozici, doporučujeme ponechat zaškrtnuté. V opačném případě bude třeba spouštět rozšíření BUF ručně (viz Jak ručně aktivovat BUF, pokud se nespouští automaticky).
 3. Licenční smlouva
  Instalace - licenční smlouva
  Seznamte se s licenční smlouvou a potvrďte svůj souhlas s podmínkami.
 4. Cílové umístění
  Instalace - cílové umístění
  Vyberte umístění instalačního adresáře BUF. Ve výchozím nastavení se doplňek instaluje do adresáře
  C:\ProgramData\BUF\
 5. Nabídka Start
  Instalace - nabídka start
  Vyberte umístění zástupce v nabídce Start.
 6. Vlastní instalace
  Instalace - spuštění instalace
  Zkontrolujte zadané parametry a potvrďte stiskem tlačítka Instalovat. V případě potřeby je možné se vrátit pomocí tlačítka Zpět a zadané údaje změnit.
 7. Dokončení a nastavení
  Instalace - dokončení
  Pro správné fungování doplňku (zejména vlastního tisku na brailleské tiskárně), je třeba mít nainstalován nástroj IBPrint. Tento nástroj bývá dodáván spolu s tiskárnou, případně je možné jej získat ze stránek výrobce (vyžaduje bezplatnou registraci). Stáhnout IBPrint.
 8. Instalace je dokončena
  Instalace - nastavení
  Instalace je dokončena. Nyní můžete začít používat doplněk BUF.

Zabezpečení maker

Pro správnou funkci BUFu je třeba povolit ve Wordu spouštění maker. Pokud je zvoleno nastavení "Zakázat všechna makra bez oznámení", nebude BUF fungovat. Více informací viz Jak povolit makra v Centru zabezpečení.
Při nastavení „Zakázat všechna makra s oznámením“ nebo "Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker" zobrazí Word při prvním spuštění varování, že šablona BUF obsahuje makra. 

Neklikejte na tlačítko "Povolit obsah", ale klikněte na aktivní text ve žlutém rámečku, aby se zobrazily podrobnosti.

Z nabídky Povolit obsah vyberte Upřesnit možnosti.

V okně Možnosti zabezpečení zvolte Všechny dokumenty od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodné a potvrďte tlačítkem OK.
Pokud pracujete ve Wordu 2003, je volba Všechny dokumenty od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodné k dispozici přímo na formuláři Upozornění zabezpečení, stačí ji zaškrtnout a potvrdit tlačítkem OK.
Při dalším spuštění Wordu už se nebude Upozornění zabezpečení objevovat.

Registrace produktu

Po instalaci běží BUF ve zkušební verzi. Tato verze je plně funkční, pouze s tím rozdílem, že po spuštění některého z převodních maker zobrazí program nejprve informaci o chybějící licenci a nabídne možnost zakoupení softwaru. Licenci je možno zakoupit na stránce www.teiresias.muni.cz/buf/objednat.
Po uhrazení licenčního poplatku obdržíte licenční kód, který spolu s Vaším jménem tvoří jednoznačnou identifikaci Vaší licence. Pro zadání licenčního kódu:

 • Spusťte program Word a přejděte na lištu nástrojů BUF.
 • Vyberte nástroj Info .
 • Zvolte Registrovat... a zadejte své jméno a licenční kód. Je třeba dodržet velká a malá písmena.

Odinstalování BUF

Před odinstalováním je třeba ukončit aplikaci Word. Průvodce odinstalováním lze vyvolat buď z nabídky Start (pokud byl v nabídce Start vytvořen zástupce při instalaci) nebo přes nabídku Ovládací panely - Programy - Odinstalovat program.

Nastavení

Před prvním použitím systému je třeba provést základní nastavení, zejména nastavení tiskáren.
Spusťte Word a na liště BUFu klikněte na tlačítko Nastavení nebo na tlačítko Info a pak zvolte Nastavení.
Zobrazí se formulářové okno se třemi záložkami: Cesty, Tiskárny a Statistika.

Cesty

Zde je možné změnit umístění některých souborů a adresářů.

IBPrint

Pro správný tisk musí být nainstalován program IBPrint. Pokud jste jej instalovali do jiného než výchozího adresáře, nastavte zde správnou cestu.

Pracovní adresář pro tisk

Adresář, kam se ukládají tištěné soubory před odesláním na tiskárnu. Je třeba zvolit adresář, kam mají uživatelé právo zápisu.

Soubor pro statistiku

Soubor, kam se ukládají statistické informace o tištěných dokumentech, pokud je při tisku zvoleno ukládání do statistiky.

Výchozí soubor pro tisk do souboru

Pokud při tisku zvolíte tisk do souboru, nepošle se soubor na tiskárnu, ale místo toho se uloží do souboru. Zde můžete nastavit výchozí jméno a umístění tohoto souboru, které se bude při tisku nabízet.

Tiskárny

Nastavení hmatových tiskáren, které jsou na počítači k dispozici. Můžete mít více různých nastavení pro stejnou tiskárnu, např. pro různé velikosti papíru (liší se počet řádků na stránku).

Informace o tiskárnách je uložená v souboru BUF-embossers.ini. Po instalaci je vytvořena jedna vzorová tiskárna BrailleBox, kterou můžete upravit, případně smazat a vytvořit jinou.

Ve vlastnostech tiskárny nastavujete:

Jméno

Zvolené jméno, podle kterého tiskárnu poznáte; může být libovolné.

Ovladač

Název ovladače tiskárny. Můžete jej vybrat ze seznamu nainstalovaných ovladačů. Pokud pro tisk používáte IBPrint, ovladač musí být nainstalován. Dodává se spolu s tiskárnou na instalačním flash disku.

Rozhraní

Rozhraním bude ve většině případů IBPrint. Pouze v případě velmi starých tiskáren, které jsou připojené k počítači přes paralelní nebo sériový COM kabel, uvede se název portu pro přímý zápis dat (např. LPT1 nebo COM1). V tom případě není třeba používat ovladač ani instalovat IBPrint.

Kódování

Bez správného nastavení kódování nebude tiskárna tisknout správné znaky. Kódování se zadává jako řada znaků a čísel oddělených čárkou (číslo představuje ASCII hodnotu znaku). Needitujte řetězec přímo, ale tlačítkem (...) otevřte formulář pro nastavení kódování.

V tomto formuláři vidíte, který znak odpovídá které kombinaci hmatových bodů. Nastavte je tak, aby to odpovídalo nastavení vaší tiskárny. K dispozici je připravená sada Index default, což je výchozí nastavení tiskáren Index. Pokud jste nastavení nikdy neměnili, mělo by fungovat. Tlačítkem Win-1250 nastavíte znaky podle českého kódování Windows, ale musíte ručně nastavit znaky prefixům. Tlačítko Jen ASCII nastaví pouze písmena anglické abecedy a tlačítko Vymazat vymaže vše.

Řádků na stránku

Jelikož BUF nekomunikuje přímo s tiskárnou a těžkou práci nechává na programu IBPrint, nedokáže přečíst fyzické nastavení tiskárny. Pro korektní tisk je důležité vědět, po kolika řádcích tiskárna sama zalomí stránku – pokud by stránku ve stejném místě zalomil i BUF, došlo by k vložení prázdné stránky. Počet řádků na stránku nastavený na tiskárně nemusí odpovídat velikosti stránky použité pro sazbu dokumentu, naopak se doporučuje, aby byl o něco větší, aby měl BUF kam doplnit čísla stránek. Uvedená hodnota musí odpovídat nastavení lines-per-page na hmatové tiskárně, pro papír A4 bývá obvykle hodnota 27 až 29 řádků, v závislosti na výšce řádku (line-spacing) a okrajích (top/bottom-margin).
 

Statistika

Zde můžete nastavit seznam typů dokumentů, které se budou nabízet při tisku. Význam to má pouze pro vedení statistiky, kolik dokumentů a jakého typu bylo za určité období vytištěno.

Můžete si definovat vlastní typy podle uvážení – např. rozlišovat materiály do různých předmětů, pro určité studenty, apod. Informace se ukládají do zvoleného souboru.

Co je nového ve verzi 2.1

 • Byla opravena chyba, která znemožňovala spouštět makra v 64bitové verzi Office.
 • Matematické vzorce je nyní možné importovat z TeXu, lze takto převádět i rovnice Wordu pomocí nástroje MathType.
 • Přibyla experimentální sazba chemie
 • Při převodu do BR je nyní možné zobrazit výsledek v brailleském fontu (TBrailleBUF).
 • Při převodu do BW lze zvolit, zda mají být zobrazené prefixy, je také možné využít zvětšený font (Liberation Mono).
 • Soubor BR je možné převést na formát, který lze tisknout pomocí tiskáren ViewPlus. K dispozici je též export do Braille Unicode.
 • Klávesové zkratky odsazení odstavce (Alt+O+...) změněny na Ctrl+Alt+O+..., tak aby nedocházelo k nechtěnému vyvolání nabídky.
 • Byla provedena oprava mnoha drobných chyb a drobná vylepšení uživatelského rozhraní. Bylo zaneseno mnoho nových drobných chyb, o kterých zatím nevíme.

Instalace verze 2.1


Pokud máte nainstalovanou verzi 2.0, není nutné ji odinstalovat v takovém případě je ale třeba instalovat verzi 2.1 do stejného adresáře, ve kterém byla nainstalována předchozí verze. Není možné používat obě verze současně.
Pokud máte zakoupenou licenci na verzi 2.0, bude platná i po nainstalování nové verze.

Upozornění:
Narazili jsme na problém při spuštění instalačního programu na systému s antivirem AVG - antivir chybně hlásí virovou hrozbu a přesune instalátor do karantény. Snažíme se tento problém řešit. Pokud na problém narazíte, deaktivujte po čas instalace antivir. Při dalším používání BUFu už problém nenastává.