Šíření výsledků projektu

Hlavními událostmi organizovanými za účelem sdílení intelektuálních výstupů projektu LangSkills se širší veřejností jsou semináře o výuce angličtiny pro studenty se sluchovým postižením a závěrečná konference projektu. K dalším snahám partnerů o šíření výstupů projektu patří konferenční příspěvky, propagační videa, letáky apod.

1. Závěrečná konference

Závěrečná konference projektu slouží jako platforma pro šíření výstupů projektu a jako příležitost k setkání, mezinárodní diskuzi a výměně názorů a zkušeností odborníků a všech, kteří se zajímají o problematiku (jazykového) vzdělávání, internacionalizace a mobilit studentů se sluchovým postižením.

Datum konání: 24. 6. 2020
Místo konání: online (platforma bude upřesněna)
Hlavní organizátor: Středisko pro podporu studentů se specifickými nároky Masarykovy univerzity
Organizační informace

2. Semináře pro učitele AJ 

Tento seminář je určen především učitelům a zájemcům o vzdělávání osob se sluchovým postižením. Na semináři budou představeny výstupy projektu a zapojeny praktické ukázky možnosti využití jednotlivých materiálů. Důležitou součástí semináře je diskuze nad problematikou jazykového vzdělávání studentů se sluchovým postižením v rámci  společné debaty a open space diskuze.

Datum konání: 9. listopadu 2020 (původní termín 3. 4. 2020 byl zrušen v rámci opatření proti šíření nemoci covid-19)
Místo konání: on-line prostřednictvím platformu Zoom (přístupové údaje budou distribuovány po registraci)
Hlavní organizátor: Středisko pro podporu studentů se specifickými nároky Masarykovy univerzity

3. Publikační činnost a účast na konferencích

 • Rychlá, Lucie. Exkurze do Střediska Teiresiás [online]. In: Mozaika. Mezinárodní vzdělávání pro všechny. Čtvrtletník DZS o mezinárodním vzdělávání. Zima 2018. [cit. 2. 1. 2020]. Dostupné z URL: https://www.dzs.cz/file/7112/mozaika_2018_zima_web-pdf/.
 • Tóthová, L.; Varga, T. Studenti se specifickými nároky a dobrá praxe na Masarykově univerzitě. Konference Czeducon 2019. 2019. 6.–7.11.2019, Praha. (odkaz na konferenci a na prezentaci)
 • Sedláčková, J.; Tóthová, L. Academic mobilities of students with hearing impairment: Welcoming the challenges with specialized online course of written English. In 14th ESSE Conference. 2018. 29.8.–2.9.2018, Brno.  (odkaz na prezentaci)
 • Peňáz, P. et al. Jazykové vzdělávání neslyšících studentů na Masarykově univerzitě. Metodické setkání Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách. 22.11.2019, Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Představení projektu LangSkills na semináři TCA Social Inclusion and Diversity. 23. až 25.6.2019. Wageningen, Nizozemsko.
 • Peňáz, P., Tóthová, L. Školení administrativních pracovníků na téma internacionalizace. 30.11.2017. Brno, Masarykova univerzita. (odkaz na prezentaci)
 • Improving Sign Language proficiency as an opportunity for inclusion. 3. mezinárodní konference Světové federace neslyšících. Posterová sekce. 8. až 10. 11. 2017. Budapešť. (odkaz na program konference)
 • Kontráné Hegybíró, E. (2018). Siket hallgatók az európai mobilitásban. Modern nyelvoktatás. 24. évf. 4. sz. (2018. december): 60–67. Dostupné na: https://epa.oszk.hu/03100/03139/00037/pdf/EPA03139_modern_nyelvoktatas_2018_04_060-067.pdf
 • Kontráné Hegybíró, E. & Csizér, K. (2019). A felsőoktatásban tanuló siket fiatalok degennyelv-tanulási tapasztalatai, motivációja és  nyelvtudásuk szerepe a jövőjük alakításában. In Karlovitz János Tibor (szerk), Tanulmányok a tanügy és az oktatástan világából (pp. 98–107). Budapest: Neveléstudományi Egyesület.
 • Csizér K. & Kontráné H. E. (in press). Felsőoktatásban tanuló siket hallgatók idegennyelv-tanulási motivációja: egy klaszterelemzésből levonható következtetések. Szeged, 2020. 
 • Csizér, K. & Kontra, E.H. (2020). Foreign Language Learning Characteristics of Deaf and Severely Hard‐of‐Hearing Students. The Modern Language Journal, 104: 233-249. DOI: 10.1111/modl.12630. 
 • Sedláčková, J. & Kontra E. H. (2020). Foreign language learning experiences of deaf and severely hard-of-hearing Czech university students. Pedagogická orientace, 29(3). Dostupné na: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/13259/11364.