Celostátní odborný seminář o Brailleově písmu

Program semináře

Úvodní slovo

Petr Peňáz, Josef Stiborský – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma

1. sekce

Význam Brailleova písma pro nevidomé při vzdělávání na základních a středních školách

(řídil Jan Budín)

 • Jan Budín: Význam Brailleova písma pro nevidomé při vzdělávání na základních a středních školách. Rozdíly a shody při práci s běžným černotiskem a Brailleovým písmem – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma
 • Zuzana Veselovská: Výuka Brailleova písma na ZŠ a jeho význam jako jednoho ze základních pilířů vzdělání nevidomých – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma
 • Jiří Jelínek: Využití Brailleovy hudební notace při výuce na ZUŠ s přihlédnutím k specifikům práce nevidomého učitele s vidomým žákem a opačně – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma
 • Diskuze k tématu 1. sekce – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma

2. sekce

Výuka Brailleova písma v pozdějším věku

(řídil Josef Cerha)

 • Úvodní slovo (Karolína Stehlíková), pozvánka na akci Jak to vidíme my (Eliška Hluší) – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma
 • Josef Cerha: Výuka Brailleova písma ve střediscích Tyfloservisu, o.p.s. – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma
 • Kateřina Dočkalová: Výuka Brailleova písma v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku Dědina, o.p.s. – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma
 • Jan Příborský: Vývoj výuky Brailleova písma u osob v pozdějším věku – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma
 • Diskuze k tématu 2. sekce – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma

3. sekce

Braille ve speciálních vědních oborech

(řídil Radek Seifert)

 • Radek Seifert: Úvodní poznámky k tématu – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma
 • Ondřej Nečas, Svatoslav Ondra: Hmatový zápis v přírodních vědách – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma
 • Michaela Hanousková, Petr Peňáz: Hmatový zápis jazykovědných a vícejazyčných textů – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma
 • Diskuze k tématu 3. sekce – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma

4. sekce

Brailleovo písmo a informační technologie

(řídil Rudolf Volejník)

 • Rudolf Volejník: Od tabulky k tužce a papíru – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma
 • Panelová diskuse: Zdeněk Bajtl (zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma), Jiří Ježek (zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma), Svatoslav Ondra (zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma)
 • Diskuze k tématu 4. sekce – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma

5. sekce

Braille v každodenním životě nevidomého

(řídil Jiří Reichel)

 • Jiří Reichel: Braille v každodenním životě nevidomého – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma
 • Viktor Dudr: Braille z hlediska odstraňování architektonických bariér – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma
 • Diskuze k tématu 5. sekce – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma

Závěrečné slovo

Karolína Stehlíková, Josef Stiborský, Petr Peňáz – zvukový záznam ve formátu: mp3 | wma

Další informace

Účastníkům semináře i dalším zájemcům nabízíme ke stažení informace vztahující se k této události: