Mezinárodní slovník znakového jazyka a mobilita neslyšících

O konferenci

Srdečně vás zveme na závěrečnou mezinárodní konferenci projektu MobiDeafDict, která se bude zabývat mezinárodním slovníkem znakových jazyků a mobilitou neslyšících. V rámci konference bude dán prostor k sdílení zkušeností, názorů, příkladů dobré praxe a prezentaci výsledků projektu MobiDeafDict.

V rámci konference se můžete těšit na:

  • představení projektu MobiDeafDict, včetně jeho výsledků,
  • workshopy k používání slovníku Dictio, ke gramatice a lingvistice znakového jazyka,
  • přednášky k výuce anglického jazyka u neslyšících a znakového jazyka u slyšících. 

Celá konference probíhat online na platformě Zoom, konferenci tak můžete sledovat z pohodlí svého domova. Těšíme se na Vás!
 


O projektu MobiDeafDict

Realizační tým projektu (Masarykova univerzita, Technische Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislavě) společně usiluje o vytvoření slovníku znakového jazyka on-line v různých národních (včetně znakových) jazycích s možností křížového vyhledávání. Tento slovník má za cíl přispět k podpoře jazykových kompetencí neslyšících studentů vysokých škol a zároveň i zvýšit možnosti pro jejich mezinárodní studijní mobilitu. Primární cílovou skupinou celého projektu jsou neslyšící studenti vysokých škol, samostatný slovník má ale mnohem širší využití.

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Více informací o projektu MobiDeafDict, jeho cílech a výstupech naleznete zde.
 


Čas a místo konání

Kdy: 21. ledna 2021, od 10 do 17 hodin
Kde: online, v prostředí Zoom
Před zahájením konference účastníci obdrží odkaz, jehož pomocí se budou moci připojit ke konferenci.
 


Komu je konference určena

Konference je otevřená různým zájmovým skupinám, především je pak určena:

  • lingvistům a lektorům znakového jazyka,
  • studentům se sluchovým postižením, kteří se učí cizí jazyk,
  • pracovníkům středisek pro podporu studentů se sluchovým postižením na vysokých školách,
  • pracovníkům odborů a center zahraniční spolupráce na vysokých školách,
  • členům klubů, spolků a organizací, které sdružují osoby se sluchovým postižení,
  • a dalším zájemcům o jazykové vzdělávání studentů se sluchovým postižením.

Časový harmonogram konference

10:00–10:15 Zahájení konference, úvodní slovo (Petr Peňáz)
10:15–10:30 Představení projektu MobiDeafDict (Jana Havlová)
10:30–10:45 Mobilita a internacionalizace (Lenka Tóthová, Tomáš Varga)
10:45–10:55 Představení slovníku Dictio (Jan Fikejs)
10:55–11:05 Shrnutí spolupráce – Rakousko
11:05–11:15 Shrnutí spolupráce – Slovensko
11:15–11:30 Přestávka a prostor pro dotazy  
11:30–11:45 Diskuze
11:45–12:25 Jak pracovat se slovníkem Dictio? (Jan Fikejs)
12:25–12:45 Využití Dictia z pohledu neslyšícího studenta (Jindřich Mikulík)
12:45–13:05 Zapojení slovníků ve výuce anglického jazyka u osob se SP (Lenka Tóthová, Eva Barnová)
13:05–14:00 Přestávka a prostor pro dotazy  
14:00–14:15 Diskuze
14:15–14:55 Gramatika znakového jazyka (Roman Vojtechovsky)
14:55–15:15 Využití Dictia z pohledu lektora znakového jazyka (Ondřej Klofáč)
15:15–15:55 Zapojení nových znaků do slovníku (Nikolaus Riemer Kankkonen)
15:55–16:10 Přestávka a prostor pro dotazy
16:10–16:25 Diskuze
16:25–16:40 Závěrečné slovo a ukončení konference (Jana Havlová)
 

Konferenční poplatek

Účast na konferenci není zpoplatněna.
 


Registrace

Prosím vyplňte registrační formulář.
 


Konferenční jazyky

Konferenčními jazyky jsou mezinárodní znakový systém a anglický jazyk.
Konference bude tlumočena do mezinárodního znakového systému a angličtiny. 
Dostupný bude také přepis v anglickém jazyce.
 


Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na organizátory, ideálně na e-mail havlova@teiresias.muni.cz.
 
logo projektu MDD