27. 5. 2022

Dámy a pánové,

rádi bychom Vás informovali o změnách v rezervacích studoven během zkouškového období. Jsme rádi, že naše studovny využíváte pro své samostudium, ale zájemců o jejich využití je stále více a ukazuje se, že už není udržitelné, aby si jeden student pro sebe rezervoval celou studovnu. Museli jsme tedy – i v souvislosti s aktuálním využíváním studoven pro administraci testů – přistoupit k omezení rezervací a k zavedení rezervačního systému jednotlivých pracovních míst ve studovnách. Od dnešního dne (pátek 27. 5. 2022) dochází tedy ke dvojí změně:

  1. Ve zkouškovém období (do konce června 2022) jsou pro samostudium k dispozici pouze tyto studovny: 109, 110, 114, 115, 118 (studovny 105, 106, 107, 108, 117 jsou vyhrazeny pro administraci testů). 
  2. Pro samostudium už nebude možné si rezervovat celou studovnu, ale pouze pracovní místo v rámci studovny (platí pro studovny 109, 110, 114, 115, 118). Více informací o jednotlivých pracovních místech najdete níže.

Rezervace se provádí stále stejně přes aplikaci Rozvrh, kde si po přihlášení vyberete konkrétní pracovní místo. Rezervace všech pracovních míst ve studovně jedním studentem není povolena. V případě, že potřebujete studovnu pro skupinové studium, kontaktujte svého studijního poradce.

Současně připomínáme základní pravidla pro využívání studoven Střediska Teiresiás a žádáme Vás o jejich dodržování. Opakované porušování těchto pravidel může vést k zablokování přístupu do studoven.


Pravidla pro využívání studoven

  • Studovny jsou k dispozici v pracovní dny i během víkendu celodenně; o víkendu je třeba svou přítomnost a odchod hlásit na vrátnici.
  • Své pracovní místo je třeba vždy předem rezervovat v aplikaci Rozvrh. V případě, že rezervaci nevyužijete, je třeba ji v rozvrhu zrušit. Podobně, nevyužijete-li celou rezervovanou dobu, upravte také délku rezervace.
  • Žádosti o technickou asistenci ve výuce posílejte předem na adresu ict@teiresias.muni.cz.
  • Studovny jsou určeny pouze pro studenty se specifickými nároky. Můžete si přivést spolužáky a studovat společně, ale vždy musíte být ve studovně přítomni také Vy. 
  • Pokud studovnu opouštíte – i když jen na chvíli – zavírejte dveře.
  • Po skončení výuky, konzultace či samostudia je třeba uvést pracovní místa do původního stavu (vrátit monitory do původní pozice, zavřít okna, zhasnout světlo, vypnout klimatizaci, zavřít dveře učebny). Pokud si půjčujete židle z jiné učebny nebo z chodby, vraťte je na jejich původní místo.
  • Technické nebo provozní obtíže oznamte technikům, příp. pracovníkům Studijního oddělení.

Přehled pracovních míst v učebnách

učebna 109

2 pracovní místa vedle sebe u dlouhého stolu
vhodné pro jednotlivce

učebna 110

2 pracovní místa u samostatných stolků
je zde možnost společného studia 2 osob (tj. celkem 2+2 osoby)

učebna 114

4 pracovní místa u samostatných stolků
vhodné pro jednotlivce

učebna 115

2 pracovní místa vedle sebe
vhodné pro jednotlivce

učebna 118

2 pracovní místa vedle sebe
u jednoho pracovního místa je možnost společného studia dvou osob (tj. celkem 3 osoby)