13. 5. 2019

Všichni zájemci jsou zváni na další pokračování Agory, vzdělávací akce o využití informačních a komunikačních technologií pro uživatele se zrakovým postižením.
Jarní běh je připraven na 18. a 19. května 2019 v prostorách Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity na Komenského náměstí 2.

Bližší informace o programu jsou k dispozici zde.