Trojrozměrné modely

Vzhledem k náročnosti výroby trojrozměrných modelů, jejich problematické vypovídací hodnotě s ohledem na subjektivní schopnosti a návyky nevidomých, a také s přihlédnutím k obtížňejšímu skladování, přistupujeme k přípravě modelů pouze za předpokladu, že pro prezentaci určitého jevu není možné využít reprezentací dvourozměrných.
Jde např. o makety staveb, dílčích architektonických prvků nebo takových testových úloh, u nichž se předpokládá manipulace s fyzickými objekty, byť zjednodušenými oproti vizuální předloze.

Materiál

Volba materiálu je velmi individuální a vždy odráží povahu a určení modelu, stejně tak náročnost opracování – v našich podmínkách se tak nejčastěji jedná o dřevo, tvrzený papír, příp. plast. 
Pro modely staveb je možné kromě výše zmíněných materiálů použít i hotové stavebnice (tzv. 3D puzzle), na nichž samozřejmě sice není možné demonstrovat detaily, ale pro vytvoření základní představy o dispozičním řešení stavby, příp. proporcích daného architektonického stylu je to podklad velmi vhodný.

Nároky na speciální přístrojové vybavení

Kromě běžného typu nářadí, s nímž je možné obrábět dřevo, využíváme digitálně řízených zařízení pro tvorbu trojrozměrných modelů z různých materiálů (např. stroje pro gravírování nebo 3D tisk).

Příprava podkladů

Opět velmi individuální proces, který se liší podle způsobu, jímž bude model nakonec vyráběn. Nejobvyklejší variantou je příprava digitálního/virtuálního trojrozměrného modelu (ve standardním editoru 3D grafiky, např. SketchUp, Blender), na jehož základě je připraven model fyzický.

 


Fotogalerie