Mapy krajin a slov

Realizace výstavy: 13. května až 30. června 2008
Autorka vystavených děl: Pavla Francová
Koncepce výstavy: Jiří Hůla

Pavla Francová

Pavla Francová je od patnácti let úplně nevidomá. Absolvovala bakalářské studium na Filozofické fakultě UK, tlumočnictví a překladatelství (angličtina), a magisterské studium na West Chester University of Pennsylvania (USA), poradenství a psychoterapie. Pracovala jako odborná asistentka Institutu základní rehabilitace zrakově postižených při UK, lektorka počítačové laboratoře pro zrakově postižené při MFF UK – Carolina a ve sdružení Okamžik jako odborný garant Poradny pro otázky samostatného života nevidomých a lektorka výcviku dobrovolníků pro program osobní asistence pro nevidomé. Byla iniciátorkou a spolupracovnicí projektu vytváření studijních podmínek pro zrakově postižené studenty na UK. Působila jako dobrovolná spolupracovnice Prázdninové školy Lipnice. Doplňkově vyučuje angličtinu.

Katalog výstavy – txt verze
Úvodní panel
Tisková zpráva
Pozvánka

Další odkazy:
Webová stránka Pavly Francové