Vzdělávací portál Pélion

Úvodem

Vzdělávací portál Pélion nabízí na jednom místě volně dostupné materiály, které se týkají používání informačních a komunikačních technologií ve spojení s asistivními technologiemi určenými uživatelům se zrakovým postižením.

Cílové skupiny

  • lidé s těžkým zrakovým postižením, kteří využívají náročné asistivní technologie na bázi ICT,
  • lektoři obsluhy těchto technologií,
  • odborní pracovníci-poskytovatelé služeb studentům se specifickými nároky na vysokých školách,
  • další zájemci o tuto tématiku z řad laické i odborné veřejnosti.

Jedním z cílů portálu Pélion je zvýšit digitální gramotnost uživatelů s těžkým postižením zraku a umožnit jim plnohodnotně využívat možnosti, které jim nabízí aktuálně dostupné informační a komunikační technologie. Dalším cílem pak také nabídnout informace těm, kteří se se zrakově postiženými běžně setkávají a poskytují jim odborný servis.

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši 170 000 Kč.

Vstup do portálu Pélion

logo portálu Pélion