Futsal pro nevidomé

Futsal pro nevidomé je jeden z mála kolektivních sportů dostupných pro uvedenou cílovou skupinu. Sport se řídí pravidly stanovenými Mezinárodní asociací nevidomých sportovců (IBSA), a z nich vychází také výuka, která je přizpůsobena jak začátečníkům, tak i pokročilým hráčům.

V úvodní hodině jsou studenti seznámeni s prostředím hřiště nebo tělocvičny a je proveden nácvik prostorové orientace ve sportovního areálu. Vlastní výuka je pak zaměřena na dílčí dovednosti, jakými jsou orientace a navigace v prostoru hřiště, hlasová signalizace, nácvik správného provedení a koordinace pohybů, ovládání míče (vedení míče, zpracování přihrávky, střelba). Prostor je věnován také herní taktice a nácviku týmové spolupráce. Všechny tyto získané dovednosti pak studenti využívají a upevňují při vlastní hře.

Při výuce je dbán velký důraz na vysvětlení všech důležitých pokynů týkajících se bezpečnosti jak při nácviku herních dovedností, tak při samotné hře. Proto se na výuce vedle lektora podílí také tým zkušených asistentů a pomocníků, jejichž počet a úkoly se odvíjí od počtu a pokročilosti studentů a nacvičované aktivity. Výuka probíhá 1 až 2× týdně. V jarním a podzimním období (do konce října a od začátku dubna) probíhá výuka na venkovním hřišti (hřiště ZŠ Bednářova, v Brně-Komárově), v zimním období ve Velké tělocvičně FSpS MU na Vinařské 5 (v Brně-Pisárkách).

Základní sportovní vybavení tvoří speciální futsalové míče, které jsou ozvučené, a chrániče. Ty jsou k dispozici k zapůjčení.

Metodické materiály k futsalu pro nevidomé a další informace lze nalézt na těchto webových stránkách.