Jednorázové kurzy a workshopy

Kurzy komunikace

Cílem kurzů nepravidelně nabízených pracovníky Střediska Teiresiás je seznámit akademickou i neakademickou veřejnost se specifiky komunikace osob s určitým typem smyslového postižení, např. s postižením sluchovým nebo zrakovým.

číst dál

Kurzy digitalizace

Cílem kurzů je rozšířit mezi zainteresované odborníky povědomí o korektním a efektivním způsobu digitalizace a následné adaptace elektronických zdrojů pro potřeby především zrakově postižených uživatelů.

číst dál

Kurz katalogizace speciálních dokumentů

Kurz je zacílen především na knihovníky-specialisty, kteří se ve své praxi setkávají s katalogizací méně obvyklých typů dokumentů, především pokud jde o formát (elektronická adaptace, hmatový tisk apod.). Účastníci kurzu se seznamují se způsoby katalogizace těchto dokumentů prostřednictvím platných knihovnických standardů (AACR2, RDA, MARC 21).

číst dál

Seminář pro učitele angličtiny

Seminář je určen učitelům angličtiny, kteří mají ve své jazykové výuce studenty se sluchovým postižením, a dalším zájemcům o vzdělávání osob se sluchovým postižením .

číst dál