Základy prostorové orientace

  • Plný název kurzu: Základy prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených
  • Kód kurzu: ZPPOZ01
  • Cíle kurzu: Po absolvování kurzu bude absolvent schopen popsat a podílet se na výuce základních technik samostatného pohybu zrakově postižených. Absolvent tedy získá základní přehled, jak lidé se zrakovým postižením vnímají své okolí, jak se v něm pohybují, jak se vyrovnávají s různými překážkami.
  • Datum konání: jarní semestr 2024, vždy ve středu od 13 do 16.50, celkem 12 setkání
  • Místo konání: knihovna Střediska Teiresiás (místnost č. 128a)
  • Odkaz na sylabus v IS: https://is.muni.cz/auth/predmet/cus/jaro2024/ZPPOZ01
  • Přihlašovací formulář: https://forms.office.com/e/hQMrdRZdUW