Seminář pro učitele angličtiny

Seminář navazuje na další aktivity projektu Language Skills of Deaf Students for EU Mobility (LangSkills), který se zaměřuje na podporu motivace vysokoškolských studentů se sluchovým postižením k výjezdům na studijní pobyty především pomocí zvyšování jazykových dovedností studentů

Pro koho je seminář určen

  1. Učitelům, kteří mají ve své jazykové výuce studenty se sluchovým postižením, či dalším zájemcům o jazykové vzdělávání studentů se sluchovým postižením.
  2. Těm, kteří zkušenosti s touto výukou nebo podpůrným servisem už mají a jsou ochotni se o ně podělit.

Výukové materiály jsou relevantní zejména pro studenty na úrovni B1 až B2 dle SERRJ. 
Ke společné diskuzi jsou srdečně zváni učitelé studentů všech úrovní.

Obsah semináře

  • Informace o nově vytvořených materiálech v rámci projektu LangSkills; 
  • Praktická zkouška e-learningového kurzu anglického jazyka pro studenty se sluchovým postižením;
  • Diskuze nad problematikou jazykového vzdělávání studentů se sluchovým postižením v rámci  společné debaty a open space diskuze

Datum a místo konání, náklady

Seminář se bude konat v pondělí 9. listopadu 2020, a to on-line prostřednictvím platformy Zoom – účastníci obdrží po registraci návod k připojení.
Účast na semináři je zdarma, je však vyžadována registrace. 

Rámcový Časový harmonogram

15:00 až 15:15 Úvod, představení projektu LangSkills
15:15 až 16:15 1. blok (workshop)
16:15 až 16:30 přestávka
16:30 až 17:30 2. blok (společná debata)
17:30 až 17:45 Společná diskuze, zhodnocení a zakončení semináře

Náplň semináře

1. blok 

Během tohoto workshopu si účastníci budou moci vyzkoušet e-learningový kurz Online English for International Mobilities. Kurz je navržen pro studenty se sluchovým postižením na úrovni B1 až B2, kteří v něm trénují a zlepšují si svoji angličtinu. Tematicky je kurz věnován oblasti studijních výjezdů a mobilit. Učitelé studentů nižších či vyšších úrovní angličtiny mohou tento kurz a jeho materiály pojmout jako inspiraci. 

2. blok

Tento blok je koncipován jako otevřená debata. Všichni účastníci mají možnost kolegům položit vlastní otázky, které souvisejí s problematikou výuky angličtiny pro studenty se sluchovým postižením. Příkladem možných dotazů je např. "Jak vysvětlujete svým studentům předpřítomný čas?”, “Probíráte se studenty, jak používat slovník?”, “Co se vám osvědčilo při online výuce?”, apod. 

Prosím zašlete svoje dotazy před samotným konáním semináře. Vepište je buď do registračního formuláře nebo využijte email. 

Komunikační jazyky

Seminář proběhne v češtině. 
Tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis budou zajištěny v případě zájmu (zadejte prosím svůj požadavek v registračním formuláři).

Registrace a kontakt

Přihlašování probíhá on-line prostřednictvím tohoto formuláře.
Přihlášení účastníci obdrží za účast na semináři certifikát.
Kontaktní osoba: Lenka Tóthová, tothova@teiresias.muni.cz

Upozornění

Během semináře budou pořizovány multimediální záznamy (fotografie, příp. krátká videa).