Základní informace

Letní univerzita ICCHP je akce určená studentům středních a vysokých škol se zrakovým postižením, jejich učitelům a odborníkům v oblasti vývoje asistivních technologií a metodologií. Cílovou skupinou jsou účastníci, kteří se zajímají o matematiku, informatiku nebo statistiku a o asistivní technologie, jež umožňují zrakově postiženým osobám práci v těchto oborech. Tato akce každoročně umožňuje studentům setkat se s instruktory a odborníky z různých zemí a získat informace o nejnovějších technologiích. A naopak tato setkávání pomáhají vývojářům vylepšovat své produkty a učitelům zdokonalovat své metody.

Pro koho je letní univerzita určena

Vítáni jsou především lidé zabývající se matematikou, statistikou a dalšími technicky orientovanými obory, ať už studenti středních a vysokých škol, učitelé matematiky a příbuzných oborů, pracovníci zabývající se poradenstvím a podporou učitelů matematiky na středních či vysokých školách, zástupci pracovišť připravující studijní materiály pro zrakově postižené studenty, odborníci na technologie usnadňujících přístup k matematickým dokumentům, vývojáři těchto technologií.

Program

Cílem pořadatelů je zvýšit obecné povědomí o přístupnosti matematických, statistických a jiných symbolicky zaznamenávaných dokumentů pro osoby se zrakovým postižením, a to prezentací dostupných technologických nástrojů pro práci s těmito daty, podporou výzkumné práce a srovnáváním výukových metod. Účastníkům budou nabídnuty workshopy dvojího typu:

  • workshopy zaměřené na konkrétní technologii či aplikaci;
  • workshopy tzv. "problémově-orientované", ve kterých bude představen konkrétní problém či výuková situace a lektoři budou demonstrovat své vlastní řešení.

Účastníci si budou moci vybrat mimo jiné z těchto témat:

  • práce s matematickou symbolikou v nejrůznějších programech (například ChattyInfty, Lambda, LaTeX, LiTeX)
  • zpracovávání statistických dat v programech jako R, Stata
  • práce s hmatovou grafikou a její produkce (např. pomocí nástroje Tiger Suite)
  • rozpoznávání obrazových dokumentů obsahujících matematickou symboliku a jejich převod do editovatelné a čitelné podoby (např. pomocí programu Infty Reader)
  • didaktika a metodologie výuky matematiky a statistiky pro osoby se zrakovým postižením

Podrobnější informace o workshopech naleznete na stránkách Letní univerzity ICCHP

Národní koordinátor

Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Masarykova univerzita

Adresa: Komenského nám. 2, 602 00 Brno
Telefon: +420 549 49 1105
E-mail: teiresias@muni.cz
Kontaktní osoby: Lukáš Másilko, Svatoslav Ondra
Webová prezentace: www.icchp-su.net