Galerie Teiresiás (výstavy)

Úvodem

Záměrem galerie je prezentovat jak díla hendikepovaných umělců a nadaných studentů MU, tak i různé aktivity střediska Teiresiás, které mají umělecký potenciál a mohou sloužit jako další informační kanál o službách, jež středisko nabízí. Výstavy jsou adresovány široké veřejnosti a zároveň je garantována jejich přístupnost pro osoby s postižením (bezbariérový prostor, doprovodné materiály k výstavě dostupné v různých formátech, komentování výstavy pro zrakově postižené, tlumočený výklad pro sluchově postižené).

Galerie Střediska Teiresiás byla otevřena počátkem roku 2008. Základním impulsem pro vznik galerie byl zájem neslyšících studentů MU prezentovat vlastní výtvarnou produkci. Přibližně v téže době nabídlo sdružení Okamžik možnost vystavovat v Brně fotografie zobrazující nevidomé v neočekávaných situacích. Neméně podstatná pro vznik galerie byla snaha dát duchovní rozměr vstupní hale střediska Teiresiás (v tehdejších prostorách na ulici Šumavské), kde studenti trávili svůj čas před začátkem nebo po skončení svých přednášek a konzultací. Tutéž roli může Galerie plnit velmi dobře i nyní po přestěhování pracoviště do budovy na Komenského náměstí, kde se k jejímu umístění ukázaly být jako stvořené  společné prostory před učebnami.

 

Kontaktní údaje

Adresa galerie

Galerie Teiresiás
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity
Komenského náměstí 2
602 00 Brno

Kurátor gal​erie

Jitka Carcouët
e-mail: carcouet@teiresias.muni.cz
telefon: 549 49 1115