Virtuální průvodce budovami MU pro pohybově postižené (Ariadné)

Základní koncept

Výuková, technická, administrativní či další obslužná pracoviště MU jsou jen v Brně rozseta po několika desítkách budov různého stáří, různé architektonické členitosti, a tedy v různé míře dostupných pro osoby s omezením pohybu.

MU dlouhodobě provádí taková opatření, která vedou k odstraňování fyzických bariér všude tam, kde je to z architektonického (i historického) hlediska možné a s ohledem na provoz a určení jednotlivých budov účelné. Současně také vytváří nástroje, s jejichž pomocí je možné stávající architektonická řešení efektivně mapovat, a umožňovat tak uživatelům získat "na dálku" představu o charakteru objektu, v němž se má pohybovat. 

Technické řešení

Jelikož technická specifikace daná pouhým textovým popisem nemusí být vždy dostatečně uživatelsky přívětivá, rozhodli jsme se ji nabídnout v kombinaci s informací obrazovou, navíc začleněnou do reálného kontextu dané budovy. Výsledkem je tak tzv. virtuální průvodce, jehož provedení se velmi blíží klasické virtuální prohlídce (kombinace panoramatických a statických snímků), ovšem s tím rozdílem, že je důraz kladen na prvky, které mohou být předmětem potenciálního zájmu klíčové cílové skupiny.

Virtuální průvodce svým uživatelům nabízí informace především o následujích detailech:

  • bezbariérový vstup do budovy — zakomponovaný jak do půdorysu samotného objektu, tak do mapového podkladu nejbližšího okolí
  • možnosti vertikálního pohybu po budově (umístění výtahů, příp. plošin či jiných relevantních zařízení včetně jejich technických specifikací, příp. fotografií ovládacích prvků)
  • bezbariérové toalety — jejich umístění, rozměry a celková dispozice
  • naznačení modelových tras — vodicích linií — k potenciálně klíčovým bodům (učebny, menza, knihovna aj.)

 

Vstup do aplikace

Rozcestník virtuálních průvodců

Jelikož přibývá institucí, které výše popsaného konceptu využívají také, nabízíme na jednom místě jejich seznam i s odkazy na příslušné virtuální průvodce.

Provozujte-li podobného průvodce a chcete se připojit, nebo byste potřebovali průvodce zcela nového, dejte nám vědět.

Přístup k rozcestníku

značka portálu Ariadné