DALETH – Knihovní brána pro zrakově postižené

Cíl a určení aplikace

Knihovní brána pro zrakově postižené (www.teiresias.muni.cz/daleth) je internetové rozhraní vyvíjené ve spolupráci s partnerskými pracovišti (od začátku především Středisko Elsa – dříve Centrum TEREZA – při ČVUT v Praze), které umožňuje prohlížení katalogů zapojených knihoven, tedy sdílení knihovních metadat pomocí protokolu Z39.50.

Primárním úkolem rozhraní je zabezpečit, aby akademické i neakademické knihovny určené zrakově postiženým uživatelům, nabízející tedy publikace ve formátech relevantních pro zrakově postižené (přístupný e-dokument, hmatový tisk, zvukové nebo hybridní publikace) byly dostupné prostřednictvím jednoho webového rozhraní, a eliminovala se tak potřeba pohybovat se v různých prostředích a používat odlišné nástroje pro jeden typ činnosti.

Cílové skupině je podřízena i formální podoba rozhraní, která se řídí Pravidly pro tvorbu přístupného webu (www.pravidla-pristupnosti.cz). Sekundárně může být toto rozhraní využíváno kterýmkoliv uživatelem k prohledávání dalších knihoven, které zpřístupňují svůj katalog protokolem Z39.50 a které jsou v aplikaci aktuálně zapojeny (viz dále).

Přístup ke knihovní bráně


Detailnější technické informace určené pracovníkům knihoven, které nabízejí relevantní formáty pro zmíněnou cílovou skupinu, a jsou tak potenciálními adepty na připojení ke Knihovní bráně, jsou shrnuty zde. Podrobný uživatelský popis rozhraní je pak zde.

Zapojené partnerské knihovny

[stav k lednu 2018]

 • Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky MU (Knihovna Střediska Teiresiás)
 • Knihovna Střediska Elsa při ČVUT v Praze
 • Knihovna Laboratoře Carolina při UK v Praze
 • Digitalizované tituly Pedagogické fakulty UK v Praze
 • Knihovna Centra Augustin při UHK
 • Digitální knihovna dokumentů pro studenty se specifickými nároky při VUT v Brně
 • Knihovna Centra podpory studentů se specifickými potřebami při UP v Olomouci
 • Knihovna Centra podpory studentů se specifickými potřebami při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
 • Knihovna digitálních dokumentů při SONS
 • Knihovna JABOK při Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické v Praze
 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
 • Národní knihovní služba Knihovny Kongresu USA pro nevidomé a zdravotně postižené