Letní škola 2019 (pro studenty)

Plán a výstupy

Cíle letní školy, pořádané v rámci evropského projektu Langskills, jsou limitované jejím krátkým trváním. Velký objem je třeba vměstnat do malého časového úseku. Mezi hlavní cíle patří použití britského znakového jazyka (BSL) při výuce angličtiny a poukázání na to, jak může být toto přeneseno do používání vlastních znakových jazyků při výuce angličtiny. Abychom tento cíl podpořili, budou k dispozici online výukové materiály v dostatečném předstihu, ještě před začátkem letní školy. Během letní školy studenti vytvoří také prezentace, na které dostanou zpětnou vazbu od lektorů a ostatních studentů. Závěrem pak budeme mít možnost posoudit, jak se posunula úroveň angličtiny, a také popsat různé přístupy k výuce a studiu anglického jazyka.

Jednotlivé dovednosti při výuce angličtiny

Letní škola, garantovaná organizací Deaf Studies Trust (DST), bude z velké většiny zaměřená na psaní a čtení v angličtině.

1 Psaní

Účastníci budou povzbuzování k tomu, aby se vyjadřovali anglicky v psané (či mluvené) formě, tak jak to bude vyhovovat individuálním potřebám jednotlivých studentů. Studenti budou používat tematickou sadu knih, která je bude provázet celou letní školou. 

Studenti si povedou deník (či poznámky) a také se od nich bude očekávat, že své nápady a názory odprezentují v BSL a angličtině na „mini-konferenci“ na téma Kultura a komunita neslyšících. To bude obnášet vytvoření desetiminutových prezentací na dané téma (např. pomocí PowerPointu).  Každý student bude mít prostor během pobytu vytvořit s podporou lektorů svůj příspěvek v angličtině. Mini-konference se mohou zúčastnit jak ostatní studenti letní školy, tak i účastníci učitelského semináře, který bude probíhat paralelně s touto letní školou. 

2 Čtení

Tato dovednost se bude hlavně zaměřovat na porozumění psaných textů s obecným a odborným obsahem. Budeme se do určité míry zabývat i gramatikou, ale hlavní důraz bude kladen na praktické porozumění textu. Jako zdroj pro tuto dovednost budou sloužit  psané anglické texty, znaky, reklamní materiály i televizní ukázky s titulky.   

Obsah a lektoři

Obsah učiva bude záležet na jazykové úrovni studentů a bude vyplývat z toho, co je zajímá. Bude se vycházet jak z akademických textů, tak i obecných anglických textů. Výuka bude vedena převážně bilingvními neslyšícími učiteli, kteří používají plynně BSL i angličtinu. Studenti obdrží  materiály v online podobě i ve vytištěné verzi. Působení lektorů je vázáno na délku letní školy. 

Příprava

Očekává se, že všichni studenti již budou mít určitou úroveň angličtiny ještě před začátkem letní školy. Jejich jazykovou znalost ověříme pomocí testovacích materiálů, které musí studenti vyplnit nejméně tři měsíce před začátkem letní školy. Studenti také dostanou nějaké základní materiály týkající se psané angličtiny a porozumění textu. Tyto materiály je třeba vzít s sebou  i současně na letní školu, protože budou součástí úvodního hodnocení. 

Předpokládáme, že účastníci letní školy, v rámci jejich vysokoškolského studia v daných zemích, již mají základní dovednosti v angličtině na odborném a akademickém poli. 

Deaf Studies Trust, The Vassall Centre, Gill Avenue, Bristol BS16 2QQ