Digitální publikování ve znakových jazycích

O projektu

  • Projekt střediska Teiresiás Masarykovy univerzity podpořený grantem v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP – Program CZ07.
  • Číslo projektu: NF-CZ07-MOP-3-230-2015
  • Začátek a konec aktivit: 1. 7. 2015–30. 6. 2016
  • Partnerské pracoviště: Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste, Avdeling for laeringsressurser og teknologiutvikling (Státní speciálně-pedagogické centrum, Oddělení výukových materiálů a technologií), Heimdal, Norsko
  • Rozpočet: 791 250 Kč

Anotace

Uživatelé českého a norského znakového jazyka společně s odborníky na publikování videodokumentů v těchto jazycích sdílejí své znalosti a zkušenosti v oblasti digitálního zpracování znakových jazyků a vydávání dokumentů v těchto jazycích pro potřeby všech stupňů vzdělávání a profesního uplatnění Neslyšících. V rámci této spolupráce porovnají existující technická řešení (videodokumenty, videoknihy, učebnice a slovníky znakových jazyků offline i online, aplikace pro videochat a videokonference uživatelů znakových jazyků) včetně příkladů dobré praxe a posoudí jejich užitečnost pro obecně přístupné vzdělávání (universal learning design). Zvláštní pozornost bude věnována tzv. hybridní knize (vzájemně provázaný a synchronizovaný text, zvuk a video), což je platforma, kterou MU vyvinula pro tento účel. Po vyhodnocení podmínek využitelnosti různých řešení především v sekundárním a terciárním vzdělávání navrhnou obě strany strategie vhodné nejen pro uživatele znakových jazyků.

 


Dokumenty

 


výstupy projektu

 


Související odkazy

 


S podporou grantu z programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP

logo EEA-Grantslogo Norway-Grants

www.eeagrants.org