Termíny přijímacích zkoušek

Hlavní přijímací zkoušky

Název přijímací zkoušky Termín Kterých fakult se týká
Test studijních předpokladů

Bude organizováno více termínů ve dvou časových blocích:

  • 1. 12. 2023 – 14. 2. 2024,
  • 15. 2. – 21. 4. 2024.
Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky

Přijímací zkouška z fyziky, chemie, biologie či somatologie

20. června 2024 (bakalářské studium), 
14. a 15. června 2024 (magisterské studium)

Lékařská fakulta
Oborový přijímací test 25. května 2024 Fakulta sportovních studií
Národní srovnávací zkoušky, test
Základy společenských věd a případně Obecné studijní předpoklady (pouze program Psychologie: uznávané termíny ZSV a OSP pro tento program jsou označeny *)

9. prosince 2023
16. ledna 2024
3. února 2024
*2. března 2024
*23. března 2024

Fakulta sociálních studií
Oborový přijímací test 11. – 14. 6. 2024 Farmaceutická fakulta


Odborné testy a praktické zkoušky

Název testu či zkoušky Termín Které fakulty či oboru se týká
Odborný test 20. dubna 2024 Přírodovědecká fakulta
Písemná oborová zkouška 15. až 21. dubna 2024 Filozofická fakulta (vybrané programy)
Ústní pohovor Bude upřesněno Filozofická fakulta (vybrané programy)
Talentová zkouška Bude upřesněno Filozofická fakulta (program Teorie a provozovací praxe staré hudby)
Odborný test 12. až 28. dubna 2024 Pedagogická fakulta
Praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy 18. nebo 19. května 2024 Fakulta sportovních studií