Podání přihlášky

Jak podat přihlášku k přijímacím zkouškám

Přihlášku k přijímacím zkouškám je možné podat pouze elektronicky, vyplňte ji online na adrese www.is.muni.cz/prihlaska. Nezapomeňte v přihlášce, v sekci Studium, zkoušky a dokumenty:

  • požádat, aby škola během přijímacího řízení vzala ohled na specifický způsob práce nebo pohybu, který vyplývá z vašeho zdravotního stavu;
  • udělit souhlas se zpracováním osobních údajů zvláštní kategorie;
  • následně uvést typ postižení či znevýhodnění; 
  • zvolit typ zdravotní dokumentace, kterou můžete doložit svůj zdravotní stav.

Termín podání přihlášek k přijímacím zkouškám

Přihlášku k přijímacím zkouškám na MU pro akademický rok 2021/2022 můžete podat do 29. února 2024.