Termíny přijímacích zkoušek

Hlavní přijímací zkoušky

Název přijímací zkoušky Termín Kterých fakult se týká
Test studijních předpokladů 24. dubna 2021 Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky

Přijímací zkouška z fyziky, chemie, biologie či somatologie

24. června 2021 (bakalářské obory), 
15. a 16. června 2021 (magisterské obory)

Lékařská fakulta
Oborový přijímací test 15. května 2021 Fakulta sportovních studií
Národní srovnávací zkoušky, testy
Základy společenských věd a případně Obecné studijní předpoklady
12. prosince 2020
6. února 2021
6. března 2021
28. března 2021
17. dubna 2021
Fakulta sociálních studií
Oborový přijímací test 15. až 17. června 2021 Farmaceutická fakulta


Odborné testy a praktické zkoušky

Název testu či zkoušky Termín Které fakulty či oboru se týká
Odborný test 24. dubna 2021 Přírodovědecká fakulta
Písemná oborová zkouška 19. až 25. dubna 2021 Filozofická fakulta (vybrané programy)
Ústní pohovor Bude upřesněno Filozofická fakulta (vybrané programy)
Talentová zkouška Bude upřesněno Filozofická fakulta (program Teorie a provozovací praxe staré hudby)
Odborný test 19. až 25. dubna 2021 Pedagogická fakulta
Praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy 22. nebo 23. května 2021 Fakulta sportovních studií