Příprava na přijímací zkoušky

Příprava na Test studijních předpokladů

Uchazeči, kteří budou skládat Test studijních předpokladů (TSP), mají řadu možností, jak se na něj připravit. Doporučujeme vám, abyste si o něm nejdříve přečetli co nejvíce informací. Vhodným informačním zdrojem může být rozcestník s názvem Přijímačky – jaké jsou a jak na ně vyzrát na stránkách Masarykovy univerzity, který Vás seznámí s tím,

  1. jak test vypadá (a z kterých oddílů se skládá),
  2. jaký je systém bodování, 
  3. jak je test hodnocen,
  4. jak se na něj připravit, z kterých informačních zdrojů čerpat,
  5. jaké možné strategie zvolit při jeho řešení atd.

Informační setkání k přijímacím zkouškám a Testu studijních předpokladů

Středisko Teiresiás nabízí uchazečům se zdravotním postižením možnost účastnit se informačního setkání k přijímacím zkouškám a Testu studijních předpokladů. Prezentující vám sdělí podrobnosti k přijímacímu řízení a poskytnou tipy a rady pro zvolení vhodné strategie k řešení TSP.

Termíny informačního setkání

  1. v podobě online schůzky proběhnou ve čtyřech termínech, vždy ve středu 29. listopadu 2023, 10. ledna, 14. února a 13. března 2024 od 16:00;
  2. v prezenční podobě v prostorách Střediska Teiresiás, Komenského nám. 2, Brno (termíny budou zveřejněny). Tato forma setkání je určena výhradně pro uchazeče se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením. 

Ukázkové Testy studijních předpokladů

Na stránce Úlohy v Testu studijních předpokladů jsou k dispozici ukázkové úlohy ze všech tří dimenzí, z nichž se bude TSP v r. 2024 skládat. 

Ukázky Testu studijních předpokladů v českém znakovém jazyce najdete na webové stránce www.teiresias.muni.cz/TSP_CZJ. Nevidomé či slabozraké uchazeče o studium, kteří se zajímají o test v podobě adaptované pro řešitele se zrakovým postižením, odkazujeme na informační setkání Střediska Teiresiás (viz výše). 

Příprava na odborné testy

Některé fakulty nabízejí vlastní přípravné kurzy, které jsou zaměřené na odborné testy. Pokud máte o některý přípravný kurz zájem, kontaktujte studijní oddělení (email: studijni@teiresias.muni.cz), které vám pomůže s přihlášením, zajistí adaptaci studijních materiálů, asistenci při dopravě na místo konání kurzu, případně v jeho průběhu. Seznam přípravných kurzů a informace o nich naleznete na webové stránce is.muni.cz/obchod/vzdelani/#pripravka.