23. 6. 2015

Poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA, nabízí stipendium ve výši 8 000  studentům se zdravotním postižením za návrh projektu či výzkumu na akademický rok 2015/2016 věnovaného zlepšení dostupnosti informačních a komunikačních technologií pro osoby s postižením. Stipendium věnuje společnost Oracle. Hodnocena bude originalita projektu, vědecká kvalita, zohlednění různých potřeb osob s postižením, inovativnost i to, jak projekt přispěje k rozvoji elektronické přístupnosti (e-accessibility) pro osoby s postižením.

Zlepšená dostupnost a použitelnost mnoha počítačových produktů a služeb může zvýšit zapojení osob s postižením do společnosti – ať už se jedná o dostupné webové stránky, média či asistenční technologie. Nezisková organizace European Disability Forum, která reprezentuje zájmy 80 milionů Evropanů s postižením, proto vypsala stipendium určené studentům s postižením, kteří studují obory jako počítačová věda či počítačové inženýrství.

Podrobnosti o stipendiu a požadavky na uchazeče naleznete na stránkách European Disability Forum. Přihlášky je možné posílat do 1. září 2015.