29. 6. 2020

Je možné přihlásit se do nového ročníku projektu Stipendium Bariéry pro školní (akademický) rok 2020/21. Informace a příslušné formuláře naleznete na webových stránkách Konta Bariéry. Uzávěrka příjmu přihlášek je 31. srpna 2020.

Přihlášku ke stipendiu mohou nově podat studenti, kteří:

  • k datu podání žádosti nepřesáhli 30 let věku
  • žádost podávají na daný stupeň vzdělání (SŠ, Bc., Mgr.) poprvé
  • nejsou studenty doktorandského studia