Dotazníky

Tato stránka slouží jako archiv odkazů na dotazníky, které na naše pracoviště směřují studenti či výzkumní pracovníci s cílem získat statistická data pro svá výzkumná šetření zaměřená na populaci se zdravotním postižením.

Pro respondenty

Případní respondenti, kteří se chtějí zúčastnit uvedených šetření, naleznou na této stránce vždy základní informace o podstatě výzkumu/dotazníku, jeho autorech a odkaz na dotazník. Obsah odkazovaných materiálů je zcela v gesci svých tvůrců, nikoli Střediska Teiresiás; v případě jakýchkoliv dotazů či komentářů k obsahu se tedy prosím obracejte výhradně na autory.

Pro autory

Autory dotazníků, kteří mají zájem oslovit příslušnou cílovou skupinu prostřednictvím našeho pracoviště, zdvořile žádáme, aby nenaléhali na poskytování kontaktních údajů potenciálních respondentů ani na cílené rozesílání hromadných emailů. Nabízíme možnost zveřejnit základní fakta o dataznících prostřednictvím této stránky – stačí vyplnit tento formulář a odeslat jej. Potenciální zájemci o účast na dotazníkových šetřeních z řad studentů Masarykovy univerzity, kteří výslovně vyjádřili svůj souhlas se zasíláním těchto podnětů, mají možnost sami sledovat každou aktualizaci záznamů na této stránce.
 


Dotazník č. 1


Autor: Magda Venutová (studentka)
Instituce: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Kontaktní e-mail: 
Stručný obsah dotazníku (cílová skupina): Tématem výzkumu je naplňování potřeb osob s tělesným handicapem a jejich názory na nově vznikající službu sexuální asistence. Očekávanými respondenty jsou lidé ve věku 20–65 let se středně těžkým až těžkým tělesným handicapem.
Externí odkaz na dotazník: http://www.survio.com/survey/d/U5J7E1C5Y4B0C6C6W
Datum platnosti: do 4. dubna 2016

Dotazník č. 2


Autor: Martin Černý
Instituce: Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Kontaktní e-mail: 399724@mail.muni.cz
Stručný obsah dotazníku (cílová skupina): Jakým způsobem vyhledávají a pracují s informacemi studenti Masarykovy univerzity se zrakovou poruchou. Jedná se o kvalitativní výzkum metodou rozhovoru. Cílem výzkumu je určit a popsat problémy zrakově postižených studentů s vyhledáváním, získáváním informací, následné práce s nimi a případně navrhnout nějaké lepší řešení. Výzkum probíhá v rámci předmětu Metodologie pro informační studia a knihovnictví VIKBA12.
Forma dotazníku: Jedná se o osobní setkání maximálně na 15 minut. Rozhovor bude nahráván.
Datum platnosti: od 28. listopadu 2016

Dotazník č. 3


Autor: Kristýna Vávrová
Instituce: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika
Kontaktní e-mail: kmajma@centrum.cz
Stručný obsah dotazníku (cílová skupina): Výzkum pro praktickou část diplomové práce na téma Terciární vzdělávání osob se zrakovým postižením, cílová skupina: studenti se zrakovým postižením.
Externí odkaz na dotazník: https://ulozto.cz/!YBu6tPGMuAoq/otazky-rozhovor-docx 
Datum vložení: 16. srpna 2017

Dotazník č. 4


Autor: Michaela Muzikářová
Instituce: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Kontaktní e-mail: 396010@mail.muni.cz
Stručný obsah dotazníku (cílová skupina): Dotazník je určen pro sluchově postižené studenty Masarykovy univerzity a pro její absolventy do 30 let. Účelem dotazníku je sběr dat pro diplomovou práci na téma "Informační technologie ve vzdělávání sluchově postižených studentů". Anonymita respondentů bude zachována. Dotazník Vám zabere asi deset minut. Předem Vám velice děkuji za vyplnění.
Externí odkaz na dotazník: https://goo.gl/forms/9oMv3OBIF8WQrsCg2 
Datum vložení: 21. září 2017