Výpůjční služby

Knihovna poskytuje v rámci běžných knihovních služeb (podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb; dále jen knihovní zákon) standardní výpůjční servis, který je ovšem především určen stěžejní cílové skupině, tedy čtenářům s takovým zdravotním postižením, které zněmožňuje nebo výrazně problematizuje využívání služeb jiných knihoven.

Možnosti přístupu k našim fondům

Fyzická výpůjčka

  • černotiskový fond
  • hmatové publikace včetně hmatových příloh
  • analogové audio- a videodokumenty

Dálkový přístup

  • vlastní digitalizované textové zdroje
  • hybridní dokumenty
  • digitální audio- a videodokumenty

 

Délka výpůjční lhůty v případě fyzických výpůjček a možnost dálkového přístupu v případě digitálních dokumentů se striktně odvíjí od kategorie čtenáře – vše je shrnuto v následující tabulce (viz též Provozní řád): 

Kategorie čtenáře/dokumentu Prezenční výpůjčka Krátkodobá výpůjčka Standardní výpůjčka Semestrální výpůjčka Dlouhodobá výpůjčka
Interní + 7 dní 30 dní - +
Interní se spec. nár. + 30 dní 60 dní 90 dní +
Externí + 7 dní 30 dní - -
Externí se spec. nár. + 30 dní 60 dní - -