Technologie bodového tisku

A. Tisk na tiskárnách bodového písma

Na tiskárnách bodového písma je možné potisknout nejen papír, ale i jiný materiál, např. transparentní fólie nebo samolepky, a to až do tloušťky 200 μm, příp. papír jiné gramáže nebo jiné než běžné povrchové úpravy (např. jednostranně zalaminovaný) – platí, že minimální gramáž je dána požadavkem na základní trvanlivost bodového tisku (nedoporučujeme použití lehčích papírů než 120 g/m2 – text by se vyhlazoval), maximální hodnota je pak dána provozními možnostmi našich strojů a jejich účinností (tisk na papíře o gramáži kolem 300 g/m2 je už kvůli slabému průklepu takřka nečitelný, stejně tak na oboustranně zalaminovaném papíře).

B. Gravírování

Má-li se jednat o bodový tisk na materiálech pevnějších a o větší tloušťce, nabízíme jinou použitelnou technologii – pro plasty či kovy je ideální postup, při němž se do materiálu brailleské body vsazují (zafasují) jakožto kuličky do předem vyvrtaných dírek (ukázky v galerii).

Maximální a minimální rozměry tisků

V případě papíru není nutné omezovat se na formát A4. Technicky je na tiskárně bodového písma možné potisknout formát až do velikosti A3. Omezení jsou dána především limitem maximálního počtu znaků na řádek (např. u formátu A4 na výšku je to 31 znaků na řádek, u formátu A4 na šíř 42 znaků).

V případě tužších materiálů zůstává maximální rozměr odpovídající formátu A4. Je ovšem možné v jeho rámci produkovat brailleské popisky na jakýkoliv menší rozměr. Omezení jsou samozřejmě dána minimálním rozměrem brailleského znaku. Jelikož je ovšem pro tento typ materiálu nepoužitelný tisk na tiskárně bodového písma, ale využívá se jiné technologie (viz výše), je minimální tloušťka takto "popisovaného" materiálu 1,5 mm.
 

Fotogalerie