Ceník

V ceníku jsou explicitně vyčísleny pouze ty položky, u nichž se dá kalkulace přesně vyjádřit nezávisle na typu dokumentu. V případech, kde není možné opřít se o "standard", je cena určována až se znalostí konkrétního dokumentu, příp. zadání, a v ceníku se objevuje jen výčet zohledňovaných položek.

Uvedený ceník platí pro všechny externí subjekty (ať už fyzické osoby, nebo instituce), v případě interních studentů (resp. zaměstnanců) MU tehdy, jedná-li se o vytváření nevratné fyzické kopie, příp. materiálu nesouvisejícího se studiem na MU. 

1. Reprografické služby

A. Černotiskové rozmnoženiny (samoobslužně)

 • jednostranná černobílá kopie formátu A4: 1 Kč
 • oboustranná černobílá kopie formátu A4: 2 Kč
 • jednostranná barevná kopie formátu A4: 5 Kč
 • oboustranná barevná kopie formátu A4: 10 Kč

B. Hmatové tisky

V případě hmatových rozmnoženin se reprografické služby týkají pouze takových dokumentů, jejichž elektronickou sazbu již středisko Teiresiás vlastní.

 1. Materiál: 
  • braille​ský papír: 2 Kč za list
  • vazba (přední a zadní list, rozebiratelné kroužky): 15 Kč/sešit
 2. Práce (tisk a kompletace – v řádech jednotek hodin): hodinová sazba v rozmezí 150 až 350 Kč
 3. režie a DPH

C. Hmatová grafika

 1. Materiál (podle použité technologie):
  • mikrokapsulový papír pro použití na fuseru: 30 Kč za 1 stranu formátu A4
  • plastová fólie pro použití na termoformu: 5 Kč za 1 stranu formátu A4
  • v příp. potřeby zpevňovací zalaminované desky: 10 Kč za ks
 2. Práce (tisk a kompletace – v řádech jednotek hodin): hodinová sazba v rozmezí 150 až 350 Kč
 3. režie a DPH

2. Výroba nových dokumentů

A. Digitalizace

 • náklady se odvíjejí od typu dokumentu, jeho složitosti a kvality zdroje, pohybují se v rozmezí od 10 do 50 Kč za normovanou stranu (1800 znaků)
 • režie a DPH

B. Příprava a výroba hmatových tisků

 • náklady na digitalizaci (viz výše)
 • náklady na hmatovou sazbu: 10 Kč za normovanou stranu
 • náklady na vlastní tisk (viz výše)
 • režie a DPH

C. Příprava a výroba hmatové grafiky

 • náklady na přípravu relevantních digitálních podkladů (grafiky): hodinová sazba zhruba 350 Kč
 • náklady na vlastní tisk (viz výše)
 • režie a DPH

3. Ostatní služby

A. Tisk hmatových map ze služby hapticke.mapy.cz

 • 1 list finálního tisku (mikrokapsulový papír s černotiskem i hmatovou vrstvou): 35 Kč
 • DPH
 • v případě více než 10 listů budou účtovány i další náklady na kompletaci

B. Příprava a výroba hmatového značení

 • náklady na přípravu relevantních digitálních podkladů (grafika, hmatová sazba)
 • vlastní výroba značení (brailleský tisk, gravírování, aj.)
 • náklady na materiál
 • režie a DPH

C. Gravírování modelů a matric

 • náklady na přípravu digitálních podkladů ve 3D: hodinová sazba zhruba 350 Kč
 • vlastní výroba (gravírování)
 • náklady na materiál (v případě použití desek Ebaboard o tloušťce 3 cm je to 45 haléřů na 1 cm2)
 • režie a DPH