Knihovní fond

Fond Univerzitní knihovny pro studenty se specifickými nároky:

 • slouží jako zdroj odborné literatury hlavně pro zrakově postižené studenty českých vysokých škol,
 • svou formou tedy respektuje pracovní postupy zrakově postižených (práce s odečítači obrazovek, hmatovými formáty apod.),
 • tematicky pak odráží především požadavky kladené na studenty Masarykovy univerzity,
 • systematicky také zaplňuje mezeru v nabídce elektronických a hmatových středoškolských učebnic určených studentům se specifickými nároky, v dílčích případech pokrývá i potřebu základních škol.

Dostupné formáty

Analogové:

 • běžný černotisk
 • hmatový textový výtisk 
 • hmatová grafika
 • videonahrávky na kazetách VHS
 • audionahrávky na magnetofonových páskách

Digitální:

 • textové dokumenty ve formátech zpracovatelných v MS Office, příp. PDF s textovou vrstvou
 • obrazové dokumenty ve standardních obrazových formátech (JPG, PNG, PDF bez textové vrstvy aj.)
 • videonahrávky na pevných digitálních nosičích i on-line
 • audionahrávky na pevných digitálních nosičích i on-line
 • tzv. hybridní dokumenty (hybridní knihy)

Jak citovat naše informační zdroje?

Detaily najdete zde

Tematická skladba fondu

 • odborné monografie
 • vysokoškolská skripta
 • jazykové učebnice
 • středoškolské učebnice (výjimečně i učebnice pro ZŠ)
 • beletrie v češtině i dalších jazycích (angličtina, němčina, francouzština, latina, klasická řečtina)

Cílová skupina

 • zrakově postižení studenti Masarykovy univerzity
 • studenti MU s jiným než zrakovým postižením, které také problematizuje práci s běžným typem dokumentů – typicky postižení jemné motoriky rukou apod.
 • studenti jiných vysokých, středních či základních škol s výše popsaným postižením
 • neakademická veřejnost s výše popsaným postižením

Akvizice

 1. Pasivní – na základě výslovného požadavku vyučujícího, příp. studenta.

 2. Aktivní – průběžná digitalizace a redakční úpravy dokumentů získaných na základě dlouhodobé a stálé spolupráce s našimi partnery.