Education, Sport and Leisure

Lifelong Learning

Cílem kurzů nabízených v rámci celoživotního vzdělávání realizovaným Střediskem Teiresiás je poskytnout zrakově i jinak postižené veřejnosti možnost doplnit  či rozšířit si bez ohledu na věk vzdělání v mnoha oblastech, a to způsobem odpovídajícím jejich postižení.

More

Sport activities

The Teiresias Centre offers physical education classes for students of Masaryk University with sensory and motor disabilities.

More

ICC

International Camp on Communication and Computers (ICC) je mezinárodní letní škola určená mládeži se zrakovým postižením. Cílem ICC je v rámci desetidenního programu složeného z praktických seminářů nastínit účastníkům možnosti, které nabízí využití počítače jako nástroje pro získávání informací, studium nebo zábavu.

More

ICCHP SU

The ICCHP Summer University is an event organized for high school and university students with visual impairment, their teachers and experts working in the field of development of assistive technologies and methodologies.

More