Didaktické semináře pro učitele

Středisko Teiresiás se rozhodlo reagovat na poptávku po metodickém vedení učitelů (nejen) středních a základních škol, v jejichž výuce se častěji začínají objevovat žáci a studenti se zrakovým postižením. 

Jsme tedy připraveni využít zkušenosti z minulých akcí podobného typu (především mezinárodní letni univerzity, Agory - vzdělávací akce o ICT pro uživatele s těžkým zrakovým postižením či předchozích běhů didaktického semináře) a z vlastní pedagogické praxe, nabídnout je dál a vytvořit tvůrčí prostředí, do nějž svými zkušenostmi budou moci přispět i další. 

V pořádání didaktických seminářů pro učitele, jejichž cílem je nabídnout prostor pro sdílení didaktických postupů a metod využitelných při společné výuce žáků a studentů se zrakovým postižením, se chystáme pokračovat ve chvíli, kdy budou podmínky opět příznivé pro osobní setkávání. 

 Pro koho je seminář určen

  1. Všem učitelům základních a středních škol, které rozmáhající se společná výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami postavila před úkoly, s nimiž se patrně ve své dosavadní praxi nesetkali, a přesto je musejí – mnohdy pod nemalým časovým tlakem – řešit.
  2. Těm, kteří již zkušenosti s výukou studentů se zrakovým postižením nebo podpůrným servisem mají, mohou ve svém oboru nabídnout určité know-how a jsou ochotni se o ně s ostatními dělit.
V případě dotazů či námětů k programové náplni seminářů se obracejte na mgr. Radka Pavlíčka

Fotogalerie