Podzimní didaktický seminář 2019

Středisko Teiresiás se rozhodlo reagovat na poptávku po metodickém vedení učitelů (nejen) středních a základních škol, v jejichž výuce se častěji začínají objevovat žáci a studenti se zrakovým postižením. 

Jsme tedy připraveni využít zkušenosti z minulých akcí podobného typu (především mezinárodní letni univerzity, Agory - vzdělávací akce o ICT pro uživatele s těžkým zrakovým postižením či předchozích běhů didaktického semináře) a z vlastní pedagogické praxe, nabídnout je dál a vytvořit tvůrčí prostředí, do nějž svými zkušenostmi budou moci přispět i další. 

I v roce 2019 proto připravujeme didaktické semináře pro učitele, jejichž cílem je nabídnout prostor pro sdílení didaktických postupů a metod využitelných při společné výuce žáků a studentů se zrakovým postižením.

Pro koho je seminář určen

 1. Všem učitelům základních a středních škol, které rozmáhající se společná výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami postavila před úkoly, s nimiž se patrně ve své dosavadní praxi nesetkali, a přesto je musejí – mnohdy pod nemalým časovým tlakem – řešit.
 2. Těm, kteří již zkušenosti s výukou studentů se zrakovým postižením nebo podpůrným servisem mají, mohou ve svém oboru nabídnout určité know-how a jsou ochotni se o ně s ostatními dělit.

Datum a místo konání, náklady

Seminář proběhne ve Středisku Teiresiás (Komenského nám. 2, Brno) v učebně 107 od čtvrtka 31. října do pátku 1. listopadu 2019. Program bude začínat ve čtvrtek po obědě (13.00) a končit v pátek odpoledne (16.30). 

Účast na semináři je zdarma, pro účastníky bude zajištěno občerstvení během semináře včetně pátečního oběda.

Náklady na dopravu jsou v režii účastníků. Pokud potřebujete pomoci s pokrytím nákladů ubytování, kontaktujte nás prosím.

časový harmonogram a program semináře

Čtvrtek 31. 10. 2019

 • 13.00 Zahájení, organizační informace
 • 13.15 - 14.45 Ludmila Jašková, Univerzita Komenského v Bratislavě, Mária Karasová, Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Bratislava: Výuka informatiky nevidomých ve vývojových prostředích Alan a Coshi
 • 14.45 - 15.00 přestávka
 • 15.00 - 16.15 Ondřej Nečas, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity: Tisk textu a grafiky na tiskárně SpotDot
 • 16.15 - 16.30 přestávka
 • 16.30 - 17.30 Lukáš Másilko, Svatoslav Ondra, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity: Technologie pro aktivní zapojení žáků a studentů se zrakovým postižením do výuky - praktický workshop
 • 18.00 –19.30: Nesmír: ze života Kurta Gödela, blízkého přítele Alberta Einsteina (doprovodná akce)

Pátek 1. 11. 2019

 • 9.00 - 10.30 Michaela Hanousková, Petr Červenka, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity: Haptické Mapy.cz a výuka vlastivědy
 • 10.30 - 10.45 přestávka
 • 10.45 - 12.15 Milan Pešák, Břetislav Verner, Spektra, v.d.n.: Možnosti formátování braillských textů v editoru Duxbury

Oběd (Akademická menza) - přesun do VIDA!

Aktuální spektrum témat je dáno snahou vytipovat takové okruhy, které — vzhledem k odlišným smyslovým předpokladům a pracovním metodám uvedených žáků — předpokládají odlišná technická, případně metodická řešení, než která se obvykle využívají při výuce majoritní intaktní populace.

V případě, že máte o takto koncipovaný seminář zájem, nebo máte-li k němu jakékoliv dotazy a komentáře, přihlaste se prosím co nejdříve, termín pro přijetí přihlášek je pátek 25. října 2019. Kontaktní osobou je mgr. Radek Pavlíček

Seminář je součástí projektu Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (projekt číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872), PV KA2 - Škola jako centrum kolegiální podpory.

Fotogalerie