Zdravotní tělesná výchova pro studenty se zrakovým postižením

Hlavní náplní předmětu jsou cvičení zaměřená na zlepšení funkce pohybového aparátu, a to jak s nápravným, tak i s preventivním dopadem. jedná se tak o cvičení zaměřená na správné držení těla, odstranění svalových dysbalancí, zvětšení rozsahu kloubní pohyblivosti, zlepšení funkce kardiovaskulárního a dýchacího systému, ale také cvičení cílená např. na odstranění bolestí páteře apod. Významný je také vliv na centrální nervovou soustavu, psychiku ve smyslu celkové regenerace a relaxace organismu.

Výuka probíhá většinou v několika fázích. Nejprve je provedena vstupní pohybová a funkční diagnostika studentů, následně se studenti seznámí se základními principy zdravotního cvičení. Na to navazuje nácvik správného stereotypu pohybu, správného stereotypu dýchání, dále koordinační a balanční cvičení a cvičení s pomůckami. Dle potřeb studentů jsou tvořeny individuální cvičební sestavy.

Výuka probíhá nejčastěji v Malé tělocvičně FSpS MU Pod hradem v centru Brna, popř. v Pohybové tělocvičně FSpS MU v Univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích. Při výuce mohou dle potřeby asistovat další cvičící. Výuka může probíhat jak bez pomůcek, tak i se základními zdravotními a gymnastickými pomůckami, např. velkými míči, overbaly, posilovacími gumičkami, balančními plošinami apod.