Tandemová kola pro studenty se zrakovým postižením

Praktická jízda na dvojkole je hlavní náplní tohoto předmětu. Pokud studenti nemají dostatečné zkušenosti s jízdou na tandemovém kole, jsou úvodní hodiny zaměřeny na vzájemnou koordinaci lektora (pilota) a studenta a nácvik komunikace. Postupně se dále student seznámí se základními fázemi jízdy a to zahájením jízdy, techniky jízdy a ovládáním kola v různých podmínkách (terénech) a ukončení jízdy – zastavením. Ve výuce je také prostor pro technické seznámení s tandemovým kolem, jeho jednotlivými částmi a popř. také základními servisními úkony.

Vzhledem k povaze předmětu je výuka individuální, student jezdí se svým lektorem (pilotem). Výuka probíhá v termínu na základě dohody studenta a lektora (pilota) a také v závislosti na počasí. Z toho důvodu je také možné výuku protáhnout do zkouškového období. Výuka může probíhat buď pravidelně (1× týdně) nebo blokově (5 půldenních až celodenních vyjížděk za semestr), popř. kombinací obojího, přičemž celková doba jízd by měla být aspoň 19 hodin čistého času za semestr. Výuka probíhá ve vhodném terénu jak v Brně (např. na cyklostezkách podél Svratky a Svitavy), tak i přilehlých či vzdálenějších lokalitách Brna. Trasy jsou z hlediska délky a náročnosti voleny podle výkonnosti studentů, zpravidla se délka pohybuje od 15 do 50 kilometrů.

K dispozici je celkem pět tandemových kol. Jedná se o trekingové tandemové kolo značky Duratec s pevnou vidlicí,  dvě odpružená horská kola značky Duratec a Mrazek a dvě starší tandemová horská kola značky Author s pevnou vidlicí. Všechna kola mají nosiče na láhev, některá také nosiče na brašny. Student zpravidla jezdí celý semestr na jednom zvoleném kole, ale v případě zájmu je možné vyzkoušet různá tandemová kola. Protože většina vyjížděk je delší, je vhodné, aby měl student vedle láhve s nápojem také svůj malý batůžek na věci osobní potřeby (doklady, hotovost, rezervní oblečení, popř. pláštěnka).