Sebeobrana specifických skupin

Předmět je určen studentům s různým zdravotním postižením, ovšem v jednotlivých semestrech je určen vždy pouze jedné skupině. Výuka byla v roce 2014 zahájena kurzem pro studenty se zrakovým postižením.

V rámci výuky se nacvičují vlastní aktivní preventivní strategie, tedy aktivní reakce a obrana proti různým druhům napadení. Procvičují se také základy pádových technik, jež jsou zároveň i prevencí zranění při střetových situacích. Součástí výuky jsou i psychologické a komunikační dovednosti, jež mají studentům pomoci zvládnout stresové situace. Výuka je ukončena modelovými situacemi, ve kterých si studenti mohou vyzkoušet naučené dovednosti v podmínkách, které se podobají reálné situaci.

Výuku vedou lektoři sebeobrany z FSpS MU. Protože je výuka kontaktní a vyžaduje nácvik v páru, jsou aktivně zapojeni také studenti oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek Fakulty sportovních studií MU. Výuka probíhá v Úpolové tělocvičně FSpS MU v Univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích.