Plavání pro studenty s pohybovým postižením

Předmět je zaměřen především na praktické zvládnutí plaveckých dovedností a jejich zdokonalování. Podle plavecké úrovně studentů se nacvičují jak základní plavecké dovednosti, tak i pokročilé dovednosti, popř. je výuka směřována ke zvýšení plavecké výkonnosti. Vedle toho je zohledněn také rehabilitační charakter sportovní aktivity, při němž dochází ke zlepšení zdravotního stavu (nárůst pohyblivosti a kloubního rozsahu, zvětšení vitální kapacity plic, snížení spasticity a zlepšení pohybové koordinace) s praktickým dopadem na zlepšení sebeobsluhy a samostatnosti, omezení výskytu sekundárních komplikací vyplývajících ze zdravotního postižení (např. dekubity).

V minulosti se realizovala výuka plavání prostřednictvím Halliwickovy metody a také ve spolupráci se sdružením KONTAKT bB.

Počet lektorů a asistentů se odvíjí od počtu a specifických požadavků studentů, obecně ale platí, že každý student může mít svého lektora nebo asistenta.

Výuka probíhá pravidelně jednou týdně v bezbariérovém bazénu. Výuka je často individuální, termín se volí dle možností studenta či studentů. Podle plavecké úrovně se plave v plaveckém bazénu Sportareálu Družstevní v Brně-Řečkovicích nebo v plaveckém bazénu na Kraví Hoře.