Horostěna pro studenty se zrakovým a sluchovým postižením

Předmět je zaměřen především na praktické, v menší míře i teoretické zvládnutí základních dovedností v lezení na umělé stěně. Výuka zahrnuje několik fází: orientaci v prostředí a teoretické a postupně praktické osvojení základních i pokročilejších znalostí z oblasti sportovního lezení – seznámení se základní termíny a užívanými povely, s prací s lezeckým materiálem (úvazky, lano, jistící pomůcky), technikou navazování na lano, vlastním lezením na umělé stěně a jištění různými technikami a nakonec  také s boulderingem.

Studenti během výuky rozvíjejí své fyzické schopnosti, pohybovou koordinaci a zdokonalují svoji lezeckou techniku. Zvyšují svoji sebedůvěru při pohybu v kolmém a postupně i převislém terénu, ale také získávají větší důvěru ve svého lezeckého partnera.

Do výuky se kromě lektora v případě potřeby zapojují odborní asistenti, kteří v začátcích pomáhají při orientaci v prostoru a dále mohou individuálně napomoci s praktickým osvojením dovedností.

Výuka probíhá pravidelně jednou týdně v Brně-Maloměřicích na lezecké stěně Klajda, nebo lezecké stěně Duro-Salewa a za příznivého počasí na venkovní lezecké stěně v Olympii v Brně-Modřicích. V minulosti probíhala výuka také na lezecké stěně Rajče.

Sportovní vybavení (sedací úvazky, karabiny, jistící pomůcky, lana, pytlíky s magnéziem, vše značky Singing Rock) je studentům zapůjčeno zdarma. Studenti si musejí vzít pouze vhodné boty na lezení, popř. si je zapůjčit za poplatek přímo na lezecké stěně.

Metodické materiály k lezení na umělé stěně pro zrakově a sluchově postižené (včetně překladu do ČZJ) jsou dostupné zde.