Handbike pro studenty s pohybovým postižením

Předmět zaměřený na jízdu na handbicích po zpevněných komunikacích (cyklostezky, málo frekventované silnice), ale také v terénu. Studenti se seznámí s technikou jízdy a ovládáním handbiku v různých podmínkách (i terénech), studenti s menší fyzickou zdatností mohou využít handbike s elektromotorem. Díky jízdním vlastnostem handbiku mají současně účastníci kurzu možnost poznávat i ta místa v Brně a okolí, která jsou na invalidním vozíku obtížně přístupná.

Vzhledem k povaze předmětu je výuka víceméně individuální, student jezdí se svým lektorem dle dohody v závislosti na časových možnostech a také v závislosti na počasí. Z tohoto důvodu je také možno výuku protáhnout do zkouškového období. Výuka může probíhat buď pravidelně (1× týdně) nebo blokově (5 půldenních až celodenních vyjížděk za semestr), popř. kombinací obojího, přičemž celková doba jízd by měla být aspoň 19 hodin čistého času za semestr. Výuka probíhá ve vhodném terénu jak v Brně (např. na cyklostezkách podél Svratky a Svitavy), tak i přilehlých či vzdálenějších lokalitách Brna. Trasy jsou z hlediska délky a náročnosti voleny podle výkonnosti studentů, zpravidla se délka pohybuje od 10 do 30 kilometrů.

K dispozici jsou celkem tři handbiky Praschenberg. Dva handbiky Speedbike Comp S, z toho jeden v silniční a druhý v lehčí trekingové verzi a handbike Speedbike Comp CC – MTB verze s přídavným elektromotorem. Dále je k dispozici také elektrohandbike e-Totem. Všechny handbiky mají nosiče na láhev. Protože většina vyjížděk je u zkušenějších handbikerů delší, je vhodné, aby měl student vedle láhve s nápojem s sebou také věci osobní potřeby (doklady, hotovost, rezervní oblečení, popř. pláštěnku), které může vzít lektor, doprovázející studenta na kole.

Předmět spolu s metodickým materiálem vznikl v letech 2012–2014 v rámci projektu "Expin – Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání". V rámci tohoto projektu bylo pořízeno také potřebné sportovní vybavení.