Alternativní pohybové aktivity a hry

Předmět je určen širší skupině studentů, vlastní výuka je vždy modifikována dle konkrétního složení skupiny a potřeb jednotlivých studentů. To znamená, že se obsahem liší, účastní-li se jí studenti s pohybovým postižením, postižením zrakovým nebo postižením sluchovým.

Základní obsahový rámec výuky tvoří psychomotorické hry, základy žonglování, dramatické pohybové hry, pohybové aktivity zaměřené na rozvoj rytmu, pohybovou koordinaci a prostorovou orientaci. Využívají se také četné prvky tance, jógy, zapojují se zdravotní i relaxační cvičení.

Výuka probíhá pod vedením lektorů z FSpS MU, ale také pod vedením hostujících lektorů z partnerských fakult (např. Katedra aplikovaných pohybových aktivit, FTK Olomouc; Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících, JAMU Brno). Do výuky se rovněž zapojují studenti z FSpS a z PedF MU. Výuka se zpravidla koná v tělocvičnách FSpS v Univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích, a to blokovou formou zpravidla 4× za semestr, v rozsahu 2–4 hodin v jednom bloku. 

Při výuce se využívá nejen běžné gymnastické náčiní jako velké míče, bosu, ale také žonglérské náčiní (míčky, talíře, kužely, obruče, šátky) i další netradiční pomůcky (padáky, kelímky, PET láhve, kolíčky na prádlo…).

Předmět byl otevřen v rámci projektu “Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSpS MU”, realizovaném v letech 2011–2014. Tento projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.