Národní letní seminář

Středisko Teiresiás se rozhodlo reagovat na poptávku po metodickém vedení učitelů (nejen) středních a základních škol, v jejichž výuce se častěji začínají objevovat žáci a studenti se zrakovým postižením. 
Jsme tedy připraveni využít zkušenosti z minulých akcí podobného typu (především mezinárodní letni univerzity) a z vlastní pedagogické praxe, nabídnout je dál a vytvořit tvůrčí prostředí, do nějž svými zkušenostmi budou moci přispět i další. 
Připravujeme tak pro rok 2017 národní letní seminář pro učitele, jehož cílem je nabídnout prostor pro sdílení didaktických postupů a metod využitelných při společné výuce žáků a studentů se zrakovým postižením.

Pro koho je seminář určen

 1. Všem učitelům základních a středních škol, které rozmáhající se společná výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami postavila před úkoly, s nimiž se patrně ve své dosavadní praxi nesetkali, a přesto je musejí – mnohdy pod nemalým časovým tlakem – řešit.
 2. Těm, kteří již zkušenosti s výukou studentů se zrakovým postižením nebo podpůrným servisem mají, mohou ve svém oboru nabídnout určité know-how a jsou ochotni se o ně s ostatními dělit.

Datum a místo konání, náklady

Na půdě Střediska Teiresiás (Komenského nám. 2, Brno), od čtvrtka 24. do neděle 27. srpna 2017. Samotný program bude začínat v pátek ráno a končit v neděli po poledni. 

Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč zahrnuje odborný program, občerstvení během semináře včetně obědů a společnou sobotní večeři. Poplatek je možné zaplatit prostřednictvím Obchodního centra Masarykovy univerzity.

Náklady na dopravu, ubytování, snídaně a večeře v ostatní dny jsou v režii účastníků. Pokud potřebujete pomoci se zajištěním ubytování na kolejích Masarykovy univerzity, kontaktujte nás prosím, pokusíme se Vám zajistit ubytování za zvýhodněnou cenu: 660 Kč za noc při obsazení pokoje jednou osobou, 840 Kč za noc při obsazení pokoje dvěma osobami.

Formát akce, předběžný Program – tematické okruhy

K dispozici bude 5 několikahodinových bloků (tři dopolední, dva odpolední), při nichž bude možné formou workshopů a řízené diskuze probrat daná témata. O pravděpodobné podobě semináře je možné udělat si představu na základě dokumentace z akcí podobného typu pořádaných v minulých letech (viz Fotogalerie níže). 

 1. Práce s běžným textem, strukturovaným textem a symboly
  • nácvik čtení a psaní zrakově postižených žáků
  • čtení a vytváření strukturovaného textu se symbolikou – tabulky, víceúrovňové seznamy, poznámky pod čarou, speciální matematická, chemická a jiná symbolika, prostorové výpočty
 2. Technologie pro tvorbu grafiky
  • technologie pro výrobu grafiky učitelem
  • nástroje pro vlastní tvorbu grafiky žáky
 3. Práce s grafickými materiály
  • grafy funkcí, schémata, mapy
  • 3D modely
 4. Výpočetní technika a asistivní technologie
  • využívání asistivních technologií v běžné výuce – práce s elektronickými dokumenty, multimédii, slovníky
  • práce s nástroji adaptovanými pro zrakově postižené – kalkulačka, měřicí přístroje, elektronické stavebnice
 5. Adaptace výuky a testování
  • testování znalostí a dovedností žáků
  • diskuze nad adaptací konkrétní výukové jednotky badatelsky zaměřené

Aktuální spektrum témat je dáno snahou vytipovat takové okruhy, které — vzhledem k odlišným smyslovým předpokladům a pracovním metodám uvedených žáků — předpokládají odlišná technická, případně metodická řešení, než která se obvykle využívají při výuce majoritní intaktní populace.

Výčet témat je nyní přizpůsoben zájmu těch, kteří se prozatím na seminář přihlásili a své preference dali najevo. Na základě relevantní zpětné vazby jsme ovšem stále ještě připraveni program modifikovat.

V případě, že máte o takto koncipovaný seminář zájem, nebo máte-li k němu jakékoliv dotazy a komentáře, dejte nám prosím vědět. Kontaktní osobou je mgr. Radek Pavlíček

Fotogalerie